Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Frokostseminar i Oslo

Skytjenester har kommet for å bli!

Riktig bruk av skyløsninger styrker både personvernet og bedriftens sikkerhet. Vil du vite mer?

Computas inviterer til frokostseminar sammen med Advokatfirmaet Føyen Torkildsen og Copenhagen Compliance!

 

Tid: Torsdag 27. April, kl. 08:30 - 11:00

Sted: Vårt hovedkontor, Lysaker Torg 45

Agenda

8:00 - 8.30     Registrering, velkommen og frokost

8.30 - 8.45     Introduksjon v/ Chief Compliance & Legal Adviser Erik Warberg, Computas AS

Erik vil gi en introduksjon om Computas og temaet for dagen.

8.45 - 9.05     Hva er status på GDPR ut i Danmark akkurat nå? v/ Secretary General Kersi F. Porbunderwalla, Copenhagen Compliance

Er det et høyt fokus? Hva er de viktigste spørsmål som diskuteres? Diskuteres skyløsninger?

9.05 - 9.30     Katalysatorer v/ Chief Compliance & Legal Adviser Erik Warberg, Computas AS og Advokatfullmektig Christian W. Skovly, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

EUs nye personvernforordning (GDPR) etablerer et dramatisk høyere bøtenivå enn tidligere. Men er det andre katalysatorer i GDPR som er vel så viktige? Erik Warberg og Christian W. Skovly diskuterer bøter og omdømmerisiko, samt det nye solidaransvaret mellom behandlingsansvarlig og databehandler

9.30 - 9.40        Kaffepause

9.40 - 10.00     Personverntekniske forhold ved GDPR og skyløsninger v/ Chief Compliance & Legal Adviser Erik Warberg, Computas AS og Sikkerhetsansvarlig Audun Dragland, Computas AS

Er det sikkert nok? Hva med sikkerheten mellom deg og serverrommet som svever i skyen? Kan skyløsninger være din beste mulighet til å takle GDPR krav?

10.00 - 10.30    Personvernrettslige omstendigheter ved bruk av skytjenester v/ Advokatfullmektig Christian W. Skovly, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Skovly vil presentere og diskutere personvernrettslige problemstillinger knyttet til bruk av skytjenester. Han vil ta for seg hvilke krav GDPR stiller til avtalene, siste nytt om lagring innenfor og utenfor EU/EØS, samt typiske trekk ved skyleverandørenes standardavtaler.

10.30 - 11.00     Mingling med kaffe 

Foredragsholderne

 

 

Chief Compliance & Legal Adviser Erik Warberg, Computas AS

Erik Warberg jobber i Computas med tjenester og produkter knyttet til GRC og tilgrensende fagområder. Han har omfattende bakgrunn fra forsvarssektoren, bl.a. som General Counsel & Compliance Officer. I tillegg har Erik en rekke styreverv bl.a. som formann i Bedriftsjuristene og er medlem av fagutvalget for god virksomhetsstyring i JUS (Juristenes Utdanningssenter). Han er ofte benyttet som foredragsholder og kursleder, både nasjonalt og internasjonalt innen GRC feltet.

 

Sikkerhetsansvarlig Audun Dragland, Computas AS

Audun Dragland er sikkerhetsansvarlig hos Computas. Han er ISO 27001 Lead Auditor sertifisert, har utarbeidet gjeldende sikkerhetsinstrukser for selskapet og har foretatt en gapanalyse i forhold til ISO 27001. Videre har han ledet og gjennomført flere sikkerhets- og penetrasjonstester av applikasjoner med sikkerhetsverktøy/sårbarhetsscannere som IronWasp, BurpSuite, Fiddler, TamperData, SoapUI og WebScarab. Prosjekterfaringen spenner fra utvikler og arkitekt til sikkerhetsleder og prosjektleder

 

Advokatfullmektig Christian W. Skovly, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Christian Werner Skovly er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, hvor han er tilknyttet avdelingen for IKT og media. Skovly arbeider hovedsakelig med IKT-juridiske problemstillinger, herunder personvern og compliance, IKT-avtaler, Cloud Computing og immateriell eiendom.

 

Secretary General Kersi F. Porbunderwalla, Copenhagen Compliance

Kersi F. Porbunderwalla har omfattende bakgrunn innen regnskap, økonomi, Corporate Governance, Risk og Compliance (GRC) og IT-sikkerhet. Dette inkluderer lang erfaring fra multinasjonale selskaper som IBM, Shell og Volvo, Exxon Mobil.
Som Client Service Director for Resources Global Professionals (RGP) i Danmark, arbeider Kersi tett med bedrifter slik at de kan løse sine utfordringer knyttet til Risk and Compliance, Information Management og Supply Chain. I tillegg underviser han ved flere universiteter i USA, India og Europa.

 


Kom gjerne med tilbakemelding