Ellen Mowinckel Daleng

Fagdirektør for arbeidsmetodikk

Ellen er fagdirektør for arbeidsmetodikk i Computas. Hennes faglige teft og problemløsende blikk har reddet mange bedrifter i deres møte med modernisering. Hun leder teamet som jobber med smidige metodikker (Agile).

Ellen er en erfaren problemløser, prosessleder, rådgiver, og løsningsarkitekt. Med over 25 års erfaring fra IT-bransjen, har hun vært sentral i flere spennende prosjekter, blant annet hos Skatteetaten, Telenor og DNB.

Hun brenner for god samarbeidskultur og smidige arbeidsmetoder for hele organisasjonen. Hun har sterkt fokus på nyttestyring, og er opptatt av det skal være en tydelig forankring av tiltak i mål og strategi.

Ellen bistår kunder i innføring av smidig tankesett, og er en erfaren Agile Coach. Hun er sertifisert i Atlassian (Jira og Confluence) og kan kjøre rådgivning og kurs i implementering og bruk av disse verktøyene.

Ellen har lang erfaring med å lede kurs og workshops. Her er noen av de: