Simen Selseng

Senior kunnskapsingeniør

Simens karriere i Computas startet med sommerjobb i 2017. Den hyggelige stemningen gjorde at det var lett å takke ja, da tilbudet om fast jobb kom etter endte studier.

— Vi var en god gjeng som hadde sommerjobb, og mange av oss begynte i Computas etter studiene, sier Simen.

Noe av det første han gjorde, var å være med på å videreutvikle en robotisert arm som kan plukke fysiske gjenstander med stemmekommando. Robotarmen konverterer tale til tekst, analyserer teksten og finner ønskene til brukeren ved å velge blant et utvalg fysiske objekter som den analyserer med computervision. Robotarmen har blant annet annet blitt brukt til å plukke forskjellige typer godteri på stand for Computas.

Referanseprosjekt

Han startet i Java-avdelingen, og hadde sett for seg å jobbe med Java-utvikling en stund før han gikk over til maskinlæring. Det var det han spesialiserte seg på i studiene. Men etter kort tid begynte han å jobbe med maskinlæring i et prosjekt for Kolumbus, som er buss-operatøren i Rogaland.

— Vi var to stykker som jobbet med dette. Oppgaven var å ta data fra bussene, som er GPS-sporet, og predikere hvor bussene kommer til å være på en gitt dato i fremtiden. Jeg har jobbet med dette utover høsten og vinteren, og synes vi har fått det ganske greit til, sier Simen.

“Ganske greit” kan vel synes litt beskjedent: Løsningen, som er bygd på Google Cloud Platform, kan predikere forsinkelser og posisjon på de 450 bussene til Kolumbus opptil et år frem i tid. Den ble referansecase hos Google.

— Det siste vi har lagt til er værdata fra Yr. Det er greit å legge på ekstra data etterhvert. Kolumbus er veldig innovative, så vi vil nok fortsette med det, sier Simen, som nå har sitt faste tilhold i Data Science-avdelingen.

Gøy å samles

Simen er såpass opptatt av programmering at han bruker fritiden til det også. Da mest småprosjekter i Python. Foruten programmering er han reiseglad, er aktiv på Instagram og har foto som hobby.

— Jeg liker spesielt å ta timelapse-video. Jeg skulle gjerne blitt bedre på video, men er ikke så flink i videoredigering ennå.

Som mange andre i selskapet henger han gjerne med kolleger etter arbeidstid.

— Vi gjør sosiale ting etter jobb. Lønningspils eller brettspillkveld for eksempel. Det er veldig gøy å bli samlet litt og treffe kolleger vi ikke ser så ofte, for mange av oss jobber ute hos kundene.

Samarbeid og kunnskapsdeling

Det gikk fort å bli en del av miljøet i Computas.

— Man føler seg som en del av selskapet med en gang. Folk bryr seg. De er lette å snakke med, og du føler deg godt ivaretatt.

At selskapet er ansatt-eid mener han gjør at folk brenner litt ekstra for selskapet.

— Det er mange som har vært her veldig lenge. Folk har vært her i 10-20-30 år. Det er ingen individuelle bonuser, fokusen er på hvordan selskapet som helhet gjør det.

Han er også imponert over de som ansetter folk, og hvordan de underbygger mentaliteten med samarbeid og kunnskapsdeling.

— De jeg har møtt er alle veldig dyktige folk. Både flinke til å programmere, men mest av alt samarbeid. Kunnskapsdeling står sterkt i Computas.

Så er det selvsagt et pluss for en med hans bakgrunn at Computas ble startet som et AI-firma på 1980-tallet.

— Det var veldig hypet da, men datamaskinene var ikke helt klare. Det er fascinerende å jobbe med folk som har holdt på med dette så lenge.

Ta kontakt med Simen