Data warehouse i skyen

Vejen mod en mere datadrevet virksomhed behøver ikke indebære enorme IT-projekter, være særligt lang eller belagt med store omkostninger. Virksomheder i dag har nemlig adgang til stadigt større mængder data – både den data som virksomheden selv ejer, men også data som gøres tilgængelig af tredjeparter.

Data lagres i forskellige systemer og formater, og resultatet er desværre ofte, at der opstår siloer med begrænset adgang til den værdigfulde data. Traditionelle data warehouses er ganske enkelt ikke designet til at håndtere nutidens eksplosive vækst i data, køre avancerede analyser eller til at skalere hurtigt og omkostningseffektivt.

Derfor oplever mange organisationer, at det er udfordrende at bringe data i spil til at træffe bedre beslutninger – og endnu mere vanskelligt at bruge data til at automatisere beslutninger og processer.

For mange vil løsningen være at modernisere data warehouses og flytte data til en cloud-platform: Et data warehouse strukturerer din data, så de egner sig til analytisk behandling. Men man skal være i stand til at bygge sin struktur korrekt, udnytte cloud-platformens muligheder, sikre datakvalitet, udtrække de relevante data og gøre data tilgængelig med brugervenlige løsninger – hvis arbejdet skal give de ønskede resultater.

Vejen til et data warehouse i skyen

Microsoft og Google tilbyder løsninger for serverløse data warehouses, der gør dig i stand til at knytte eksisterende systemer sammen, så du kan udnytte mulighederne for dataanalyse på en effektiv måde. Tidsintervallet fra rådata til værdi bliver drastisk forkortet, og du kan enkelt skalere op ved behov.

Ved at bruge serveløse data warehouses kan man fokusere på selve analysen og bruge mindre tid på at administrere infrastrukturen. Læs f.eks. hvordan Kolumbus, som står for kollektiv trafik i det sydvestlige Norge, gjorde dette.

Google Premier Partner med specialiseringe

Google Cloud Premier Partner med specialiseringer

Computas er Premium Google Cloud-partner. Som den første nordiske virksomhed har vi opnået specialiseringer inden for både Application Development og Machine Learning. Specialiseringerne er opnået på baggrund af antallet af certificerede eksperter og relevante kundeopgaver.

Person skriver på pc

Kom i gang med Computas’ Data Discovery Workshop

Computas tilbyder en Data Discovery Workshop af en halv eller hel dags varighed. Her gennemgår vi din virksomheds tilgængelige data og den arkitektur, som data befinder sig i. Bagefter modtager I en rapport med anbefalinger til, hvilke skridt virksomheden kan tage for at blive mere datadreven – på både kort og lang sigt.

Simon Strandskov cco DK portrett cropped

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte:

Simon Strandskov