Data warehouses i skyen

Virksomheder har tilgang til stadig større mængder data. Både de data man selv har, men også data som gøres tilgængelige af andre. Mange har dårlig udnyttelse af data til beslutningsstøtte – og endnu mindre til automatisering af beslutninger og processer. Dette er realiteten for mange virksomheder i både den offentlige og private sektor.

Dataene lagres i forskellige systemer og formater, og er derfor ikke særlig tilgængelige på tværs af disse siloer. Traditionelle data warehouses er heller ikke designet til at håndtere dagens eksplosive datavækst, køre avanceret analyse eller skalere hurtigt og omkostningseffektivt. Men vejen frem til en mere datadrevet virksomhed behøver ikke indebære enorme IT-projekter, være særlig lang eller være særlig dyr.

De fleste virksomheder har kapacitet til at lagre store mængder data på forskellige platforme, men den reelle udfordring står stadig tilbage: Hvordan kan man trække relevant information ud af al dataen for at bidrage til indsigt og beslutningsstøtte? Kan dataen bidrage til automatisering af beslutninger og processer? Dette er sjældent muligt uden at ty til prædiktiv analyse. Prædiktiv analyse giver virksomheder kraftige analyseværktøjer som grundlag for beslutninger og procesforbedringer – ofte ved brug af maskinlæring (ML). Det ultimative mål er at udvikle analyser som kombinerer lærdom fra fortiden med spådomme om fremtiden til at prædikere handlinger i real time.

Person skriver på pc

Kom i gang med Computas Data Discovery Workshop

Computas tilbyder en Data Discovery Workshop – en halv eller hel dag. Her går vi igennem virksomhedens tilgængelige data og arkitekturen dataene befinder sig i. Bagefter modtager I en rapport med anbefalinger til, hvilke skridt virksomheden kan tage for at blive mere datadreven – på både kort og lang sigt.