Digitalisering under Korona

Funn fra undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Computas