Digitalisering under Korona

Siden koronautbruddet i mars har svært mange norske virksomheter digitalisert seg i rekordfart. En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Computas viser at så mange som 8 av 10 virksomheter har gjennomført digitaliseringstiltak som følge av Covid-19. Nedenfor ser du noen av hovedfunnene fra undersøkelsen.

Hovedfunn fra undersøkelsen

Presenterte første funn under digital Arendalsuke 2020

Computas presenterte første funn fra undersøkelse om Covid-19 sin påvirkning på digitalisering i offentlig og privat sektor under IKT-Norges digitale alternativ til årets avlyste Arendalsuke. Hvilke digitaliseringstiltak har blitt gjennomført? Har investeringsviljen i offentlig og privat sektor endret seg? Er KI-strategien som ble presentert i januar allerede er utdatert? Presentasjonen etterfølges av en paneldebatt med representanter fra politikk og næringsliv. Torill Eidsheim (H), Leder for Stortingets Teknogruppe, Torstein Tvedt Solberg (A), Stortingsrepresentant for Utdanning- og forskningskomiteen og nestleder for Stortingets Teknogruppe, Lena Lundgreen, Direktør for offentlig sektor i Microsoft Norge og Jon Andreas Pretorius, IT direktør – CIO i Elvia.