Digitalisering under Korona

Siden koronautbruddet i mars 2020 har svært mange norske virksomheter digitalisert seg i rekordfart. I juni 2021 gjennomførte Norstat, på oppdrag fra Computas, en undersøkelse blant norske IT-ledere i privat og offentlig sektor om holdninger og ambisjoner om digitalisering for egne virksomheter.

Undersøkelsen viser at 7 av 10 virksomheter har gjennomført digitaliseringstiltak som følge av Covid-19. Nedenfor ser du noen av hovedfunnene fra undersøkelsen.

Hovedfunn fra undersøkelsen

Presenterer funn under Arendalsuka 2021

Funn fra den ferske undersøkelsen ble presentert og debattert onsdag kl. 09.00. Deltakere i debatten var Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Microsoft, Computas, samt stortingsrepresentanter fra Høyre og Arbeiderpartiet. Debatten ble ledet av Eirik Norman Hansen.


Et tilbakeblikk på Arendalsuka 2020

Også kort tid etter pandemiens inntog i 2020 gjennomførte Norstat, på vegne av Computas, en undersøkelse om virksomheters holdning til den raske digitaliseringen som følge av korona. Funnene ble presentert under Arendalsuka i fjor.

Her er Torill Eidsheim (H), Leder for Stortingets Teknogruppe, Torstein Tvedt Solberg (A), Stortingsrepresentant for Utdanning- og forskningskomiteen og nestleder for Stortingets Teknogruppe, Lena Lundgreen, Direktør for offentlig sektor i Microsoft Norge og Jon Andreas Pretorius, IT direktør – CIO i Elvia i debatt under fjorårets digitale Arendalsuke.