Digitalt «kjøpesenter» for data i skyen

Salg av seismiske data via fysiske taper og harddisker er snart et tilbakelagt kapittel for PGS. Med eksperthjelp fra Computas, utvikler de nå et digitalt “showroom” i skyen. Endringen vil være en stor forbedring for kundene, og spare både dem og PGS for tid og kostnader. 

PGS tilbyr geofysiske tjenester for å støtte utforskning og produksjon av offshore-ressurser. Selskapet samler inn, prosesserer og selger seismikkdata, med andre ord, PGS lager kart til oljebransjen over hvordan havbunnen ser ut.

Siden 90-tallet har PGS samlet inn data om hvordan det ser ut under havbunnen. Dette gjør de ved hjelp av båter som drar seismiske lyttekabler gjennom vannet og som fanger opp reflekterte lydbølger generert av luftkanoner. Det å ha flere tiår med data samlet i forskjellige databaser, gjør at dataen som er lagret har forskjellig kvalitet. Computas hjelper PGS med å strukturere og kontekstualisere all dataen i Google cloud platform og Cognite sin Data Fusion platform, også kalt CDF, på en kostnadseffektiv og sikker måte med fokus på datakvalitet. Denne kontekstualiseringen frigjør dataene og åpner opp for nye bruksområder.

Enklere for både PGS og kundene

– Seismikk- og energibransjen er high-tech, men fortsatt noe tradisjonell i måten ting gjøres på. Vi ønsker å gjøre det enklere og raskere for kundene våre å hente ut akkurat den dataen de skal ha. Her kommer Computas inn med sin fagkompetanse. De er flinke på sky-programmering og kjenner CDF, sier Espen Grimstad, prosjektleder for digitalisering i PGS.

Det skal legges til rette for å automatisere mest mulig, selv med variasjon i datasettene .

– Vi jobber nå med å lage et universelt og forståelig format, for å gi kundene våre et oversiktsvindu. Ved hjelp av Computas og deres ekspertise på CDF, får vi strukturert og tilgjengeliggjort de seismiske dataene, men også alt av lisenser og kontrakter, sier Grimstad.

Tolke store datamengder

Det trengs mye skykraft for å lese og forstå så store datamengder, og det er dette Computas bistår med i skyen.

– Det er utfordrende å tolke seismikkfiler, og tidligere har dette problemet blitt overlatt til kunden. Nå skal vi hjelpe PGS med å legge det på et web-grensesnitt for å gjøre det mer oversiktlig, sier Anders Elton, Fagdirektør for data og innsikt i Computas og en av ekspertene som bistår PGS.

Computas jobber med det nyeste av det nye hos PGS. Serverless-tjenester og moderne CICD er begge nye verktøy for dataanalyse. 

– Hos PGS er det også rom for å prøve ut nye tjenester eller metoder som gir de en verdiøkning. PGS har en herlig blanding av greenfield og legacy, som gjør at det er både utfordrende og gøy å jobbe hos denne kunden, sier Elton.

Laget eget verktøy for dataforståelse

Den største utfordringen i oppdraget har vært datakvalitet og volum. Derfor ble det utviklet et eget verktøy for å aggregere og drille ned i hvordan dataene egentlig ser ut. På den måte kan Data Managers i PGS svare på spørsmål fra kundenes ulike aspekter ved dataene. 

– Gjennom endringen vi bistår PGS med, kan de effektivisere salgene sine og få mer fornøyde kunder. I tillegg er det lettere å gjøre relevante oppsalg, fordi man har oversikt over hvilke områder kunden tidligere har kjøpt data fra, forteller Elton.

Kjøpesenter for oljebransjen

Tidligere var det fysiske medium, altså disker og taper, involvert i salg av seismiske data. Det gjorde at salgene tok over en måned å gjennomføre. Nå blir det mulig å bruke automatiserte prosesser for å tilby relevant data til geologer.

– Tradisjonelt sett kjøpte kunden en lisens for deretter å få dataen. Men nå, hvis kunden er interessert i nye data, så kan PGS nå for eksempel tilby abonnementsløsninger hvor kunden over en periode har direkte tilgang til data for de områdene de er interessert i, fra deres egen PC. 

Når PGS nå får dataen i skyen kan de kutte det forsinkende mellomleddet, som tidligere var å klippe ut området kunden er interessert i og deretter skrive på en tape og sende denne.

– Den fysisk håndtering av data forsvinner. Det betyr at nesten med én gang du gjør en bestilling eller endring i datagrunnlaget, så skjer endringen raskt hos kunden også, sier Grimstad og avslutter:

– Computas bistår oss med å tilrettelegge for et slags kjøpesenter for den seismiske dataen vår. De står for byggingen og strukturen av varelageret, i tillegg til å stå for transportlinjen dit. Computas og deres medarbeidere sin kompetanse, kunnskap og positive holdning har vært avgjørende for PGS for å nå målene om liberalisering av våre store MultiClient datasett. Når vi nå fortsetter den digitale reisen i tiden fremover, stoler vi på et fortsatt nært forhold til Computas. 

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Sigrid Ekremsvik Dragset