Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Våre eksperter innen helse, miljø og sikkerhet hjelper deg med å utarbeide og implementere systemer, planer og prosedyrer for styring av alle HMS-områdene i virksomheten.

Du kan oppnå store økonomiske besparelser ved å innføre modererende tiltak på et tidlig stadium. Med vår risikobaserte tilnærming til HMS-styring kan vi hjelpe deg å fange opp hendelsene før de skjer.

Relatert: Proaktivt risikobasert samsvarsarbeid hjelper deg å slukke brannen før den har oppstått

Det koster mye mer og er mer tidkrevende å rette på noe som har gått galt. For ikke å snakke om at proaktiv og effektiv HMS kan redde liv.

Relatert: Økt pasientsikkerhet med compliance

Vi hjelper deg med å:

  • Operasjonalisere relevante regelverk for din bedrift
  • Implementere systemer for kontinuerlig forbedring
  • Utvikle HMS-dokumentasjon og -prosedyrer
  • Kommunisere med statlige kontrollorganer
  • Implementere KPI-er for å redusere risikoen for hendelser