Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kontraktsstyring

En godt utarbeidet kontrakt er viktig for å skape god forretning. Det at en kontrakt er en integrert del av hele leveransekjeden, skaper imidlertid et komplekst bilde. Det er helt avgjørende å ha full oversikt over hele ditt ansvarsområde, siden kontrakten er det eneste juridiske grensesnittet du har med dine kunder og partnere.

Kontraktsstyringsaktiviteter deles gjerne inn i tre hovedtyper: 

  • Styring av risiko og muligheter
  • Administrering og registrering av informasjon
  • Styring av kontraktsmessige forpliktelser fra  pre-prosjekt til kontraktsslutning

Vi har innsikt i og kunnskap om hvordan man oppretter prosesser for effektiv oppfølging av kontrakter. Dette omfatter rådgivningstjenester samt implementering av kontraktsstyring i IT-verktøyene, slik at du kan ha kontroll over dine utfordringer.