Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Personvern

Ansvaret for bedrifter som håndterer personopplysninger, vil nå øke dramatisk. Innen midten av 2018 vil EØS-regjeringer kunne innføre høye økonomiske sanksjoner for manglende compliance med bøter på inntil 4 % av den globale omsetningen som følge av de nye personvernreglene i EU, publisert 4. mai 2016 (Regulation and Directive).

Disse tjenestene vil kunne omfatte:

  • vurdering av personvernkonsekvenser
  • bygge inn hensynene til personvern i nye systemer og prosesser, samt sikre personvern som standardinnstilling for slike systemer/prosesser
  • sikring av effektiv kontroll og overvåking av personopplysninger