Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Unified Compliance Management System

Compliance er en prosess som sikrer at selskapet handler i samsvar med sine regulatoriske og operasjonelle forpliktelser. For å sikre prosessen skal den kunne dokumenteres og rapporteres til alle aktuelle interessenter – myndigheter, kunder, eiere og egen organisasjon.

Compliance
Compliance

Compliance UCMS gir deg god oversikt og verdifull støtte i Compliancearbeidet til bedriften din.

Vi hjelper deg med

 • Å redusere kostnader
 • Samle all compliancedata på ett sted
 • Sikre oversikt og kontroll
 • Med å dokumentere
 • Rapportering
 • Oppfølging
 • Datakonsolidering
 • Høy sannhetsgrad
 • Enkel og oversiktlig metodikk

Slik hjelper vi deg

Mengden betingelser private og offentlige aktører utsettes for begynner å bli så omfattende og tidkrevende at de for mange er virksomhetskritiske. Det stilles krav til kompliserte og kostbare programmer hvor man må bevise, dokumentere og rapportere at man opererer i henhold til normer og regelsett.

For at man skal få noe nytte ut av Compliancearbeidet må det være en aktiv og forankret del av organisasjonens hverdag. For at teamet skal kunne utføre sitt arbeid best mulig er de avhengige av verktøy og prosedyrer.

Med vårt system Unified Compliance Management System (UCMS), vår metodikk og vår kompetanse sørger vi for enkel og solid gjennomføring, dokumentasjon, rapportering og oppfølging av deres compliance-forpliktelser.

Fra kaos og kompleksitet til en enkel og strukturert complianceprosess

Kaotisk -> Standardisert

 • Ett compliance-system som samler all data, dokumentasjon og rapporter for alle enheter og operasjoner på ett sted.

Ustrukturert -> Strukturert

 • Sikre oversikt og god tilgjengelighet med et strukturert og brukervennlig system
 • All data føres inn kun én gang og kopieres videre
 • Gjenbruk av kravspesifikasjon, dokumentasjon, tolkninger, erfaringer og retningslinjer

Komplekst -> Enkelt

 • Bedre kontroll på rapportering og KPIer

Ressurskrevende -> Forutsigbart

 • Ressursbesparende
 • Redusér risikoen for non-compliance