E-postsikkerhet

Visste du at 90% av alle datainnbrudd starter på e-post? Hovedårsaken til disse truslene er menneskelige feil. For å forhindre dagens avanserte trusler må sikkerhetskontrollen ha muligheten til å analysere kontinuerlig, tilpasse seg automatisk og utvikle seg basert på en forståelse av normal og unormal menneskelig atferd. Computas tilnærming til e-postsikkerhet forebygger menneskelige feil ved kompetanseheving og ML-basert systemstøtte.

Topp 5 nøkkelord i emne-felt på phishing e-poster. Foto: Tessian

E-post er en åpen inngangsdør til din organisasjons sensitive data og den mest brukte kanalen for målrettede phishing-angrep og sosial engineering. Ansatte bryter regler, gjør feil og gir fra seg informasjon som gjør at de lett kan bli hacket. For å redusere sikkerhetstruslene på e-post må sikkerhetskontrollene forholde seg og forstå menneskelig atferd.

Dagens gateways og sikkerhetssystemer for e-post er som oftest basert på regelbaserte metoder for trusseldeteksjon og dermed ikke i stand til å forhindre sikkerhetstrusler forårsaket av mennesker. Hackere utvikler kontinuerlig sine metoder og teknologier samtidig som e-postsystemene er dynamiske og menneskelig atferd er inkonsekvent og uforutsigbar. I praksis betyr det at regelbaserte systemer er utdaterte så snart de er opprettet og signaturbaserte tilnærminger er fullstendig ineffektive.

Vi tar gjerne en prat med deg!

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Preben Huseby