Kunstig intelligens og dets funktion

Kunstig intelligens er udviklingen af datasystemer, som kan varetage opgaver der kræver menneskelig intelligens, samt teorien bag sådanne systemer. Med andre ord, kunstig intelligens handler om at gøre en maskine i stand til at håndtere opgaver, som mennesker normalt ville skulle udføre.

De menneskelige egenskaber, der primært er tale om, er beslutningstagning, visuel opfattelse, stemmegenkendelse og oversættelse. Derudover er evnen til at kommunikere, abstrahere og tilegne sig kundskaber på baggrund af eksisterende viden centrale problemstillinger inden for udviklingen af kunstig intelligens. Samtidigt er det vigtigt, at systemet også besidder den kundskab som gør os til gode samfundsborgere: nemlig moral og det at være i stand til at skelne mellem rigtigt og forkert.

Funktionelt og kontekstuelt perspektiv

Hvor og hvordan vi skal benytte kunstig intelligens er stadigt et åbent spørgsmål. Et konkret eksempel er i et funktionelt perspektiv hvor der fokuseres på hvordan kunstig intelligens kan løse et foruddefineret problem. Dette er meget vigtigt i en industriel sammenhæng.

Hvis systemet samtidigt skal forbedre sig over tid og tage hensyn til kontekstuelle faktorer bliver situationen hurtigt ekstremt kompleks.

Vi mennesker tager hele tiden hensyn til kontekstuelle og situationsbetingede faktorer, tænk blot på når vi taler med hinanden. Målet er at få systemet til at kunne gøre det samme. Hvis maskinen ikke tager hensyn til kontekstuelle faktorer, gennemskuer vi hurtigt at vi ikke taler med et menneske. Et mål for kunstig intelligens er derfor at kunne kommunikere med et menneske uden at personen bemærker det. Først i denne situation har vi en maskine med egentlig kunstig intelligens.

Begrænset brug af potentialet

I dag er brugen af kunstig intelligens relativt begrænset. Vi ser det primært benyttet til at udføre nogle relativt simple opgaver som frigiver menneskelige ressourcer. Denne brug leder ofte til effektivisering når vi lader maskinen overtage de repetitive opgaver i arbejdslivet. Dette er dog blot en flig af det fulde potentiale bag kunstig intelligens.

Kunstig intelligens i industrien

Machine learning og kunstig intelligens benyttes generelt af vores kunder til at optimere eksisterende processer og arbejdsopgaver. Vi hjælper også gerne med at realisere nye løsninger.

Eksempel: Mange sagsbehandlere er overbebyrdede. De har alt for meget at lave, og skal bruge meget tid på at læse og sætte sig ind i hver enkelt sag. Kunstig intelligens kan lette denne procedure, primært i forbindelse med ukomplicerede sager som er tidskrævende, og i sager som kræver meget tid fordi de skal igennem en lang række instanser før de kan afsluttes.

Kunstig intelligens vil i dette tilfælde ikke overtage sagsbehandlerens opgave, men vil i stedet være en intelligent assistent som gør arbejdsgangen mere effektiv. Denne digitale assistent vil blandt andet kunne give forslag til løsninger, finde eksempler på lignende sager og udfylde skemaer på forhånd.

Computas hjalp POWER med at få flere tilfredse kunder ved brug af kunstig intelligens. Læs mere om hvordan her.

Industrispecifik viden om kunstig intelligens i praksis

Brugen af kunstig intelligens besværliggøres betragteligt når løsningen går fra at være en generel demonstration af at et koncept til at blive et centralt komponent i en samlet produktionssystem. For at lykkedes med dette skal it-løsningen altid først strømlines og optimeres inden ibrugtagning.

I disse tilfælde vil det ofte være nødvendigt med rådgivning fra specialister for at finde frem til den rette industrispecifikke løsning. I Computas har vi stor erfaring med at bygge robuste it-løsninger og vi kombinerer gerne denne erfaring med vores specialisters viden indenfor kunstig intelligens, så vi sikrer at jeres virksomhed får en optimal løsning.

Hvad bringer fremtiden?

Det er meget sandsynligt, at vi i den nærmeste fremtid fortsat kun ser på en relativt begrænset udnyttelse af kunstig intelligens. I et historisk perspektiv er udviklingen kommet i spring, og det er svært at vide hvornår næste gennembrud sker. Det kan komme om fem eller om femten år. Men indtil dette sker, mener Computas, at brugen af kunstig intelligens vil være på samme niveau som i dag.

Et område vi mener der vil være særligt interessant at følge, er brugen af kunstig intelligens i forbindelse med sprogprocessering. Foreløbig befinder vi os et godt stykke fra det punkt, hvor kunstig intelligens kan siges at have en god sprogforståelse. En af flere udfordringer er, at kunstig intelligens endnu ikke formår at finde hovedpointer i en længere tekst. Dette skyldes at kunstig intelligens i dag hverken besidder langtidshukommelse eller har den nødvendige evne til at abstrahere.

Eksempel: Når vi læser en bog eller har en længere samtale, husker vi ikke alle ord. Ikke desto mindre kan vi alligevel abstrahere indholdet og fortælle hvilke emner bogen eller samtalen drejede sig om.

Selv om at udviklingen indenfor kunstig intelligens fortsætter, og det i dag er muligt at lave løsninger som for blot få år siden var science fiction, er der endnu lang vej til at kunstig intelligens kan erstatte mennesket i et komplekst og situationsbetinget arbejde. Ikke desto mindre fortsætter vi i Computas vores arbejde på at sikre, at kunstig intelligens også i fremtiden bruges på en hensigtsmæssig og etisk forsvarlig måde.


Automatisering Big data Cloud platform Dataanalyse Kunstig intelligens

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte:

Nikolaj Elniff Larsen