Hva er egentlig kunstig intelligens (KI/AI)?

Stadig flere virksomheter tar i bruk nye, avanserte tjenester som benytter kunstig intelligens (KI/AI). Men hva er egentlig AI? Og hvordan kan og vil AI påvirke din bransje, dine ansatte og kunder?

Kunstig intelligens er teorien og utviklingen av datasystemer som evner å utføre oppgaver som krever menneskelig intelligens. Med andre ord handler AI om å ta noe av det vi i dag betrakter som utelukkende menneskelige egenskaper og overføre disse til en maskin på en tilfredsstillende måte.

De menneskelige egenskapene det her er snakk om er for tiden blant annet beslutningstakning, visuell oppfattelse, stemmegjenkjennelse og naturlig språk og kommunikasjon. I tillegg er evnen til å lære noe nytt, evnen til å abstrahere eller slutte seg til ny kunnskap på bakgrunn av det som allerede er kjent, og en rekke andre problemstillinger sentrale innen utviklingen av kunstig intelligens. Dessuten er det også ønskelig at maskinene innehar evnen til å skille mellom rett og galt, opptrer etisk forsvarlig og ikke diskriminerer.

Hvordan og til hva kan AI brukes?

Utviklingen innenfor AI går nå så raskt, at de færreste vil påstå at de fullt ut forstår hvordan AI vil brukes i fremtiden. I et funksjonelt perspektiv – hvor kunstig intelligens skal brukes i en industriell eller anvendt sammenheng – har AI til nå vært brukt til å løse forhåndsdefinerte problemer og oppgaver.

Virkelig komplekse situasjoner oppstår når den kunstige intelligensen også må evne å forbedre seg over tid og ta hensyn til kontekstuelle faktorer utenfor det definerte problemet.

Vi mennesker tar hele tiden hensyn til kontekstuelle og situasjonsbetingede faktorer når vi kommuniserer med hverandre. Målet er å få maskinen til å kunne gjøre det samme. Dersom maskinen ikke tar hensyn til kontekstuelle faktorer, vil vi mennesker forstå at vi ikke har å gjøre med et annet menneske. På den måten kan vi oppsummere med at målet er nådd dersom et menneske kommuniserer med en maskin uten å vite at det er en maskin. Den siste tidens utvikling basert på store språkmodeller, slik som det brukes i ChatGPT, er et kvantesprang i denne utviklingen fordi maskinen formidler innhold og tolker forespørsler ved hjelp av naturlig språk.

Hvordan kan du ta i bruk AI i din bedrift?

En stor fordel med AI er at man kan overlate rutinearbeid til maskinen slik at kapasitet frigjøres til de oppgavene som trenger menneskelig kompetanse og empati. Med knapphet på arbeidskraft i både det offentlige og næringslivet, er det avgjørende å effektivisere og bruke kompetanse smart. I fremtiden vil derfor mange få AI som en kollega. Hos mange virksomheter vil kunstig intelligens optimalisere eksisterende prosesser og arbeidsoppgaver og til og med bidra til at bedriften får til noe de ikke får til i dag.

Det sier seg selv at de bedriftene som blir hengende etter her, vil tape i konkurransen med de som lykkes med å ta dette i bruk.

Anvendt kunstig intelligens

Det er ikke til å komme utenom at anvendelse av kunstig intelligens blir mer komplisert så snart den tar steget fra en enkel demonstrasjon av at det virker, til å være en komponent i en løsning i produksjon. Dette handler i større grad om å strømlinjeforme og produksjonssette IT-løsninger og integrasjoner mellom løsninger.

Computas har kombinasjonen av lang erfaring med system- og applikasjonsutvikling, og et fagmiljø med spisskompetanse på anvendelse av AI, samt solid forståelse for og erfaring på relaterte fagområder som kreves for å benytte AI-teknologi på en trygg og etiske forsvarlig måte. 

Kom i gang med AI Discovery Workshop

Nysgjerrig på hvilken betydning AI kan ha for din virksomhet? I denne kreative workshopen går vi gjennom virksomhetens mål og behov og kobler dette opp mot muligheter i teknologien. Workshopen kan gjennomføres på en hel eller en halv dag, og kan skreddersys etter ønskede fokusområder som effektivisering, automatisering, innovasjon e.l. Etter workshopen vil dere motta en rapport med anbefalinger om hvilke skritt virksomheten kan ta – på både kort og lang sikt. Les mer her!

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen