Løsninger folk elsker

Computas er en nordisk leverandør av IT-tjenester og rådgivning. Vi utvikler verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til offentlig og privat sektor. Vi har 35 års erfaring med system- og applikasjons-utvikling og er en av Nordens fremste eksperter på skyløsninger, AI og maskinlæring.

Utnytter du alle mulighetene i Google Cloud?

Gikk ikke flyttingen til skyen helt som du håpet? Som Google Cloud Premier Partner kan Computas hjelpe din bedrift med å komme ordentlig på plass. Se på oss som en gjeng hyggelige smartinger som hjelper dere med de tyngste løftene og med å utnytte mulighetsrommet i Google Cloud.  

Er du også en hyggelig smarting?

Hos Computas liker vi å gjøre komplekse ting enkle, og hos oss får du jobbe som en del av et team med noen av de hyggeligste smartingene som er å oppdrive. Sammen løser vi teknologiske utfordringer som er viktige for at samfunnet skal fungere, og vi har det gøy mens vi gjør det.