Løsninger folk elsker

Computas er en nordisk leverandør av IT-tjenester og rådgivning. Vi utvikler verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til offentlig og privat sektor. Vi har 35 års erfaring med system- og applikasjons-utvikling og er en av Nordens fremste eksperter på skyløsninger, AI og maskinlæring.

Er du også en hyggelig smarting?

Hos Computas liker vi å gjøre komplekse ting enkle, og hos oss får du jobbe som en del av et team med noen av de hyggeligste smartingene som er å oppdrive. Sammen løser vi teknologiske utfordringer som er viktige for at samfunnet skal fungere, og vi har det gøy mens vi gjør det. 

Nytt Trondheimskontor

Computas, som fra før av har avdelinger både i Oslo, København og Bucuresti, har nå etablert seg i Trondheim. Vår ambisjon er å ansette 15-20 personer i løpet av 2022. Vi skal skape en midtnorsk versjon av vår sterke Computas-kultur, preget av skaperglede, samarbeid og kunnskapsdeling. Nå trenger vi deg som motiveres av å være med å bygge noe nytt, og finne nyttige løsninger på komplekse problemer for våre kunder.