Kulturen vår

Vår kultur handler om å finne enkle løsninger på vanskelige problemstillinger. Mulighetene i teknologi er utallige og vi vet at vi kan bruke vår kunnskap til å gjøre en stor forskjell i folks liv. Teknologi er komplisert, derfor strekker vi oss alltid langt for å snakke et språk som folk forstår og lage løsninger som er enkle å bruke. Fordi vi vet at vår jobb er å gjøre folks hverdag bedre og enklere, ikke vanskeligere og mer komplisert. Vi har 4 kjerneverdier som en rettesnor i vårt daglige arbeid:

Skaperglede

Gleden av å skape er grunnlaget for alt vi driver med. Vi har en kultur hvor det ikke bare er lov, men en nødvendighet å tenke nytt. Vi kombinerer kunnskap med kreativitet for å se mulighetene i teknologien, og for å lage det som ikke er laget før. Vårt mål er å alltid ligge i front, og vi strekker oss for å drive utviklingen videre for å gjøre hverdagen til våre kunder bedre.

Integritet

Vi vet at våre råd og vårt arbeid har store konsekvenser for kundene våre. Derfor legger vi vår stolthet i å holde det vi lover, og levere det vi sier vi kan levere. Vårt løfte er at vi alltid søker den beste løsningen for våre kunder, og at vi bruker vår kunnskap og erfaring til deres beste. Vi er åpne, ærlige og til å stole på.

Brukernytte

Vår ambisjon er å skape en bro mellom teknologisk innovasjon og menneskelige behov. Vi ønsker ikke kun å ligge i front, men at alt vi lager skal oppleves som en forbedring i menneskers liv. Vi utvikler ikke løsninger bare fordi det er mulig å lage noe nytt, men fordi det vi lager er nyttig. Derfor tenker vi på menneskene når vi utvikler, og vi lager løsninger som gjør hverdagen bedre for kundene våre, deres ansatte og deres kunder igjen.

Samarbeid

Vi er stolte av vår kunnskap og erfaring, men vi vet også at i møte med andre lærer vi ofte noe nytt. Vi er åpne for nye ideer og lar oss inspirere av hverandre, våre partnere og våre kunder. Vi jobber for å lage et miljø hvor samarbeid er en naturlig del av arbeidet, og vi tror at det er når ulike ideer og miljøer møtes at de beste løsningene skapes.