Det gode liv

Mer enn en arbeidsplass

I Computas får du jobbe som en del av et team med noen av de hyggeligste smartingene som er å oppdrive. Computas tilbyr mange hyggelige ansattgoder og en helt unik bedriftskultur. Vi er 100% ansatteid, har konkurransedyktig lønn, overtidsbetaling og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Noen av våre goder

Computas er 100% eid av de ansatte. Det gir oss ekstra motivasjon i arbeidshverdagen og et unikt engasjement for selskapet, våre kolleger og våre kunder. At vi er ansatteid, betyr at når noen lykkes, lykkes alle! Alle nyansatte får 1000 aksjer ved fast ansettelse og muligheten til å kjøpe flere.

I Computas er vi opptatt av at du skal få betalt for timene du legger ned. Står du på ekstra i perioder hvor det trengs, får du betalt pålagt overtid for timene du legger ned.

I Computas synes vi det viktig at våre medarbeidere er faglig oppdatert. Derfor prioriterer vi interne- og eksterne kompetansebyggingstiltak, og setter av en solid budsjettpost til dette hvert år. Vi har også en bonusordning for fullførte sertifiseringer.

I tillegg til å få pc og skjerm, får ansatte i Computas et årlig tek-budsjett til kjøp av mobil og diverse IT-utstyr man selv ønsker seg. I tillegg dekker Computas en del av kostnadene på abonnement og mobiltelefonbruk, samt bredbånd hjemme.

Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. I Computas betaler vi lønnen din i permisjonstiden, og vi dekker dermed gapet mellom lønnen din og det du får av NAV i permisjonstiden. Når du er i foreldrepermisjon får du i tillegg full opptjening av feriepenger på ordinært vis. I permisjonstiden beholder du dessuten de vanlige ansattgoder som forsikrings-, bredbånds- og telefonordninger.

I Computas har vi veldig gode forsikrings- og pensjonsordninger for våre ansatte. Personalgaranti, Behandlingsgaranti, Yrkesreiseforsikring, samt rabatterte privatforsikringer som ferie- og fritidsforsikring. Computas har også en svært gunstig pensjonsordning for alle sine ansatte.

Kunnskapsdeling står sterkt i vår kultur! Det er lite hierarkisk hos oss og høyt under taket. Et par ganger i året holder vi vår egen interne fagdag som vi kaller Computasdagen. Her samles alle ansatte til faglig oppdatering gjennom foredrag, workshops og lyntaler. Vi avslutter alltid dagen med å gjøre noe hyggelig og sosialt sammen – enten vi har vår årlige sommerfest, eller vi rett og slett går på pub og spiser pizza. Et godt sosialt miljø gjør at vi trives enda bedre på jobb!

Mer enn en arbeidsplass

Når vi samles for å oppdatere oss faglig, er også det sosiale selvfølgelig i fokus. I tillegg har vi flere grupper som bidrar med aktiviteter og sosiale høydepunkter utenfor arbeidstid, alt fra idrettslag, kor, brettspill og turgrupper. Noen av oss er spreke (eller prøver å bli det). Derfor stiller vi lag i Holmenkollstafetten, tilbyr kurs i ski-, og løpeteknikk og driver blant annet med fotball, klatring og volleyball. Andre verdsetter felles kulturopplevelser – alt fra personlig utvikling og foredrag til ølsmaking, grillkurs, malekurs, quizkvelder og underholdning. Andre ganger tar vi barn og barnebarn på teater eller juleverksted. Av og til tilbringer vi også en faglig og sosial helg sammen, noen ganger reiser vi til fine steder i utlandet.

Computas <3 teknologi

For å kunne være tett på teknologiutviklingen har vi etablert 7 fagnettverk i Computas. Her får du mulighet til å diskutere, dele og lære av andre på områder du er spesielt interessert i. Flere ganger i året samles alle ansatte til Computasdagen – vår egen interne konferanse med foredrag og workshops hvor fagnettverkene setter sammen programmet. Med jevne mellomrom samles vi også til frivillige faglige samlinger på ettermiddag/kveld. Hver ansatt har også et årlig budsjett til kurs, sertifiseringer og konferanser.

Vil du bli en del av laget?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Kristian Skevik