Solutions people love

Computas är en nordisk leverantör av IT-lösningar och konsulttjänster med fokus på teknisk och digital transformation. Vi är ledande inom molnteknologi och vi är en av få Google Cloud Premier Partners i Sverige. Vårt fokus är att utveckla lösningar som skapar värde för våra kunder inom offentlig och privat sektor – med specialkompetens inom offentlig förvaltning, hälsa, logistik, energi och detaljhandel.