Personvernerklæring

Computas er opptatt av å håndtere og beskytte dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Denne personvernerklæringen skal hjelpe deg forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de behandles og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Denne personvernerklæringen gjelder for bruk av Computas AS (“Computas”) nettsider, computas.com.

Computas behandler personopplysninger i henhold til norsk personvernlovgivning, og er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av nettsiden computas.com. Henvendelser knyttet til Computas behandling av personopplysninger rettes til personvern@computas.no.

1. Når samler Computas inn personopplysninger?

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Computas behandler personopplysninger i forbindelse med det følgende:

 • Abonnement av nyhetsbrev
 • Ved påmelding på arrangementer
 • Ved innsending av svar på våre ikke-anonyme spørreundersøkelser
 • Ved henvendelse til Computas
 • Ved bruk av informasjonskapsler (cookies) på computas.com.
 • I forbindelse med rekruttering
 • Behandling av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester, herunder personopplysninger til kontaktpersoner hos våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

 • En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende
 • En jobbsøker har angitt deg som referanse.

2. Computas behandling av personopplysninger

Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke formål vi typisk behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler. Vi driver ikke med automatiserte individuelle avgjørelser eller profilering.

2.1 Kundeoppdrag

I forbindelse med våre kundeoppdrag registrerer vi kontaktinformasjon, fortrinnsvis kontaktpersonens navn, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg benyttes kontaktopplysninger som vi har mottatt fra kunder for fakturering. Slik behandling av personopplysninger har grunnlag i GDPR artikkel 6f (interesseavveining: vår interesse i dialog med klienten). I forbindelse med pågående kundeoppdrag utfører Computas ikke- anonyme spørreundersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og en eventuell besvarelse behandles kun opp mot det angitte formålet.Det er frivillig å besvare undersøkelser fra Computas.

Computas’ kundeoppdrag kan innebære behandling av personopplysninger. Computas tilpasser avtaleverk og iverksetter nødvendige tiltak for behandling av personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og krav fra kunden.

2.2 Administrasjon av leverandører og samarbeidspartnere

Vi benytter leverandører og samarbeidspartnere i forbindelse med våre tjenester. For disse registrerer vi kontaktinformasjon, fortrinnsvis kontaktpersoners navn, telefonnummer og e-postadresse.I tillegg benyttes kontaktopplysninger som vi har mottatt fra kunder for fakturering. Dette har grunnlag i GDPR artikkel 6f (interesseavveining: vår interesse i å håndtere forholdet med leverandører og samarbeidspartnere) eller GDPR artikkel 6b (avtale).

2.3 Nyhetsbrev og arrangementinvitasjoner

Computas sender ut nyhetsbrev og arrangementsinvitasjoner per epost til kontaktpersoner hos våre eksisterende kunder (kunder vi har bistått i løpet av de siste tre årene), samt til andre som uttrykkelig har bedt om å motta dette. For utsendelser til kontaktpersoner hos eksisterende kunder er vårt grunnlag GDPR artikkel 6f (interesseavveining: vår legitime interesse i å følge opp kunder), jf. markedsføringsloven § 15(3). For utsendelser til andre personer er vårt grunnlag GDPR artikkel 6a (samtykke), jf. markedsføringsloven § 15(1). Samtykket til å motta nyhetsbrev kan til enhver tid trekkes tilbake ved at mottaker melder seg av nyhetsbrevet ved å benytte lenken som er inkludert i hver e-post. E-postadressen slettes fra vår abonnementsliste ved avmelding.
Til utsendelse av nyhetsbrev, benyttes Hubspot som databehandler, til å administrere e-postadresser og sende ut nyhetsbrevet, og det er Hubspot som drifter databasen der opplysningene lagres. Hubspot samler også inn statistikk om hvordan nyhetsbrevet leses, informasjon om enheten du benytter og hvilke linker det klikkes på.

2.4 Arrangementer og kurs

Det behandles personopplysninger i forbindelse med påmelding til arrangementer.
Computas behandler de personopplysninger den enkelte oppgir i påmeldingsskjemaer, som navn, e-postadresse, bedrift, og telefonnummer. Informasjonen brukes kun for å administrere arrangementene. Opplysningene lagres for å melde deg på et arrangement. Opplysninger knyttet til et arrangement slettes senest 6 måneder etter gjennomføring.

2.5 Rekruttering

Computas behandler personopplysninger i forbindelse med rekruttering. Computas benytter seg av systemet Teamtailor for registrering av søknader i forbindelse med jobbsøknader. Teamtailors personvernerklæring er her: https://careers.computas.com/privacy-policy.

Relatert til jobbsøknader samler vi inn følgende personopplysninger om deg:

 • Navn og adresse
 • Personnummer
 • E-post
 • Telefonnummer
 • CV
 • Karakterutskrifter
 • Referanser

Computas behandler personopplysninger i forbindelse med jobbsøknader med grunnlag i:

 • Oppfylle en avtale med den det gjelder eller for å gjennomføre tiltak på dennes anmodning før avtaleinngåelse, Jfr. GDPR Artikkel 6(1) b.
 • Samtykke fra subjektet som søker på stillingen, jf. jf. GDPR Artikkel 6(1) a.

2.6 Behandling av personopplysninger ved besøk i Computas lokaler

Ved inngangspartiet på gateplan hos Computas i Akersgata 35 er det montert et kamera med mikrofon. De aktiveres når man ringer på dørklokka. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet.
Som besøkende i Computas lokaler må du registrere deg med følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre tilgangen til Computas lokaler.

3. Cookies

Når du besøker vår hjemmeside, bruker vi cookies (informasjonskapsler), vennligst se Informasjon om bruk av informasjonskapsler (cookies).

4. Deling av informasjon med tredjeparter

Computas deler ikke personopplysninger med tredjeparter, med unntak av

 • utlevering som følger av en lovpålagt forpliktelse som Computas er underlagt, som for eksempel skattemyndigheter og tilsynsmyndigheter.
 • Våre leverandører av IT-tjenester og deres underleverandører vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom det er nødvendig for at de skal kunne levere sin tjeneste til oss. Vi har databehandleravtaler med disse som påser at de ikke bruker opplysninger for egne formål.

Vi selger ikke personopplysninger og utleverer ikke personopplysninger på andre måter.

Der hvor utlevering av personopplysninger som beskrevet over innebærer overføring ut av EØS, sørger vi for tiltak for å beskytte personopplysningene, som å inngå avtale basert på EUs standardklausuler med mottakeren eller å påse at mottakeren er Privacy Shield-sertifisert. Du kan lese mer om EUs standardklausuler her (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en) og om Privacy Shield her (https://www.privacyshield.gov/welcome).

5. Våre sider på sosiale medier

Computas har også sider på følgende sosiale medier: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter og Youtube.

Tilbyderen av det sosiale mediet lagrer informasjonskapsler på din enhet når du besøker og bruker deres tjeneste. For det sosiale mediets bruk av opplysninger viser vi til det aktuelle sosiale mediets personvernerklæring.

For opplysningene som registreres når du besøker vår side på det sosiale mediet, vil vi kunne ha delt behandlingsansvar med tilbyderen (begrenset til de dataene vi har kontroll over eller tilgang til).

Vi får tilgang til ikke personlig identifiserbar informasjon og ser kun på aggregerte tall om besøk og aktivitet på våre sider. Dette benytter vi til statistikk- og analyseformål, som å måle antall likes, klikk og kommentarer.

Dette er ikke personopplysninger for oss, fordi vi kan ikke knytte dem til enkeltpersoner.

Vi lagrer ikke disse opplysningene selv, men vi har tilgang til dem så lenge vi har vår side på det sosiale mediet. Du kan når som helst slette opplysninger om deg, f.eks. ved å fjerne innhold eller reaksjoner du har publisert. Merk at dine opplysninger ikke slettes bare ved at du slutter å følge vår side.

6. Dine rettigheter

Du har flere rettigheter etter personvernregelverket. En oversikt over disse følger under.Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til personvern@computas.com. Herunder kan du be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, typisk senest innen én måned.

Innsyn: Du har som utgangspunkt rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.
Retting eller sletting: Du har som utgangspunkt rett til å be oss om å rette feilaktige opplysninger om deg og å be oss om å slette personopplysninger om deg.

Begrensning: Du har som utgangspunkt rett til å be oss å stanse (“fryse”) behandlingen av personopplysningene dine, f.eks. der du mener at vi behandler personopplysninger om deg ulovlig og du ikke ønsker at vi sletter dem i samsvar med våre sletterutiner før dette er avklart.

Dataportabilitet: Du har som utgangspunkt rett til å be om få overført personopplysninger om deg i et alminnelig, maskinlesbart format. Fordi dette kun gjelder personopplysninger du har oppgitt til oss, og der vi behandler disse med grunnlag i ditt samtykke eller avtale vi har med deg, er det lite sannsynlig at denne retten er relevant overfor oss.

Protest: Du har som utgangspunkt rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg om din særlige situasjon tilsier det. Du kan også motsette deg at vi bruker opplysninger om deg til markedsføring, som du blant annet kan gjøre ved å benytte lenken som er inkludert i hver e-post.

Klage til Datatilsynet: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi vil sette pris på om du kontakter oss først via personvern@computas.com, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

7. Sikkerhet

Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen ved behov. Du vil alltid finne siste versjon av denne personvernerklæringen på vår nettside.

9. Henvendelser

Henvendelser som rettes til personvern@computas.com som inneholder personopplysninger lagres for å kunne besvare din forespørsel. Merk at henvendelser du sender via e-post ikke sendes kryptert, og vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.