Om oss

Vi skaper teknologisk innovasjon som gir menneskelig fremskritt

Computas er en nordisk leverandør av IT-løsninger og rådgivningstjenester innen teknologisk innovasjon. Vi utvikler verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til offentlig og privat sektor, og har særlig spisskompetanse innenfor offentlig forvaltning, justis, tilsyn, helse, logistikk, kraft og energi. Våre tverrfaglige team tilbyr den kompetansen som kreves gjennom hele digitaliseringprosessen. Vi jobber i tett samarbeid med våre kunder for å utvikle skreddersydde løsninger med høy brukernytte.

Computas ble etablert i Norge i 1985. Vårt hovedkontor ligger i Akersgata i Oslo sentrum. Vi har også kontor i TrondheimKøbenhavn, samt en leveranseenhet i Bucuresti, Romania – Computas Development Center.

Historien vår

Computas ble etablert i 1985 som et datterselskap av Det Norske Veritas (nå DNV). Som det første selskapet i Norge leverte vi systemer basert på anvendt kunstig intelligens, både til Veritas og andre kunder innen industri og offentlig forvaltning. Dette har vært et bærekraftig fundament for utvikling og vekst av selskapet, og har fått fornyet aktualitet gjennom dagens fokus på kunstig intelligens, maskinlæring og skybaserte løsninger. I dag har vi nærmere 300 ansatte og er 100 prosent eid av våre ansatte. Les mer om hvordan det er å jobbe i Computas her.

Kulturen vår

Vår kultur handler om å finne enkle løsninger på vanskelige problemstillinger – i måten vi jobber på, i vår rådgivning og i brukeropplevelsen av våre løsninger. Vi har et mangfoldig og sterkt teknologisk fagmiljø. Hos oss er det uformelt og høyt under taket. Vi innrømmer gjerne at vi er litt nerdete, på hver våre områder, men gleden ved å skape noe nyttig ut av teknologi er en fellesnevner. Vi er opptatt av samarbeid både internt og med våre kunder og partnere. 

Ledergruppen

Portrettbilde av Trond Eilertsen

Trond Eilertsen

CEO

CEO

Portrettbilde av Nina Helene Kristoffersen

Nina Helene Kristoffersen

CFO

CFO

Portrettbilde av Lars Frode Haugen

Lars Frode Haugen

Direktør Digital Rådgivning

Direktør Digital Rådgivning

Portrettbilde av Helle Frisak Sem

Helle Frisak Sem

Direktør Kvalitet

Portrettbilde av Rune Hagbartsen

Rune Hagbartsen

Direktør Salg Produkt

Portrettbilde av Lars-Erik Evensen

Lars-Erik Evensen

Direktør Salg Tjenester

Direktør Salg og Tjenester

Portrætbillede af Jon Gunnar Aasen

Jon-Gunnar Aasen

Direktør Forretningsutvikling

Portrettbilde av Johanne Løvsland

Johanne Løvsland

Direktør Marked og kommunikasjon

Portrettbilde av Christine Langbråthen

Christine Langbråten

Direktør HR

Borghild Rage

Borghild Rage

Direktør Digitale Løsninger