Om oss

Vi skaper teknologisk innovasjon som gir menneskelig fremskritt

Computas er en norsk leverandør av IT-løsninger og rådgivningstjenester innen teknologisk innovasjon. Vi utvikler verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til offentlig og privat sektor, og har særlig spisskompetanse innenfor offentlig forvaltning, justis, tilsyn, helse, logistikk samt kraft og energi.

Vi tilbyr kompetansen som kreves gjennom hele digitaliseringsprosessen, og jobber i tett samarbeid med våre kunder for å utvikle skreddersydde løsninger med høy brukernytte.

Computas ble etablert i Norge i 1985. I dag har vi over 300 ansatte og er 100 prosent eid av våre ansatte. Vårt hovedkontor ligger i Akersgata i Oslo sentrum. Vi har også kontor i TrondheimKøbenhavn, Malmö og Bucuresti (Romania). Les mer om hvordan det er å jobbe i Computas her.

Historien vår

Computas ble etablert i 1985 som et datterselskap av Det Norske Veritas (nå DNV). Som det første selskapet i Norge leverte vi systemer basert på anvendt kunstig intelligens, både til Veritas og andre kunder innen industri og offentlig forvaltning. Dette har vært et bærekraftig fundament for utvikling og vekst av selskapet, og har fått fornyet aktualitet gjennom dagens fokus på kunstig intelligens, maskinlæring og skybaserte løsninger.

Kulturen vår

Vår kultur handler om å finne enkle løsninger på vanskelige problemstillinger – i måten vi jobber på, i vår rådgivning og i brukeropplevelsen av våre løsninger. Vi har et mangfoldig og sterkt teknologisk fagmiljø. Hos oss er det uformelt og høyt under taket. Vi innrømmer gjerne at vi er litt nerdete, på hver våre områder, men gleden ved å skape noe nyttig ut av teknologi er en fellesnevner. Vi er opptatt av samarbeid både internt og med våre kunder og partnere.