Stoppeklokke og post-it lapper på et bord

Våre sertifiseringer

Computas har i over 30 år levert IT konsulenttjenester til kunder i offentlig og privat sektor og har gjennom disse leveransene etablert gode og effektiv prosesser for kvalitetssikring. Vi har idag et styringssystem for kvalitet og informasjonssikkerhet som er ISO 9001 og ISO 27001 sertifisert, og en leveranse- metodikk basert på beste praksis og fokus på kvalitet i alle ledd. Vi er også Miljøfyrtårn- sertifisert.

Våre ISO-sertifiseringer

  • NS-ISO/IEC 27001:2013 Informasjonssikkerhet (Information security management systems)
  • NS-ISO/IEC 9001:2015 Kvalitetsledelse (Quality management systems)

Resertifisert etter begge standarder i 2022.

Det overordnede formålet til styringssystemet for kvalitet og informasjonssikkerhet er å skape riktig kvalitet, stor nytteverdi, høy leveringsdyktighet og langsiktige kundeforhold. Computas’ kvalitetssystem omfatter det totale apparat som produserer kvalitet for Computas’ kunder, herunder kompetanse, kultur, organisasjon og formelle styringsdokumenter – samt etterlevelsesevne. Våre rutiner er basert på lang og variert erfaring, og bidrar til å sikre høy informasjonssikkerhet på tjenestene vi leverer, samt kvalitet både internt i prosjekter, og i prosjekters samhandling med sine omgivelser.