Samarbeidspartnere

Google

Computas er Google Cloud Premier Partner og har et av Norges ledende Google Cloud miljøer. Vi skaper innovasjon sammen med våre kunder basert på Googles verdensledende machine learning-, big-data- og analytics teknologi. Google har omfattende kompetanse på å utvikle og drifte teknologiplattformer i stor skala. De har vært tidlig ute med sine innovative infrastruktur-relaterte teknologier. Google har en omfattende visjon og lang erfaring med hvordan cloud-applikasjoner bør utvikles og forvaltes gjennom hele livsløpet. Les mer om Google Cloud.

Microsoft

Computas er Microsoft Gold Partner og Cloud Solution Provider. Dette betyr at vi er anerkjent som en solid leverandør av løsninger basert på Microsofts teknologi. Dette er særlig innenfor områdene Sharepoint, BPM, systemutvikling og sikkerhet. Microsoft er verdens ledende leverandør av programvare, tjenester og internett-teknologi. Deres misjon er å levere produkter og tjenester som gir mennesker og virksomheter muligheten til å utnytte sitt potensiale. Les mer om Microsoft Azure.

Atlassian

Som Atlassian Platinum Partner leverer Computas skreddersydde workshops og rådgivning for best utnyttelse av Atlassian-plattformen. Atlassian er et australsk foretak som utvikler produkter rettet mot programutviklere, prosjektledere og service management i større og mindre team. De er best kjent for sin prosjektplanlegging-applikasjon, JIRA, og sitt produkt for gruppe-samarbeidsområder, Confluence. Computas har mer enn 10 års erfaring med disse produktene. Vi tilbyr opplæring, konfigurasjon, rådgiving og lisens-forvaltning, og vi hjelper kundene våre til beste praksis for prosjektledelse, smidig samhandling og fremskaffelse av dokumentasjon med Jira og Confluence. Les mer om Atlassian.

Elastic

Computas er Elastic Verified Reseller Partner og har flere konsulenter sertifisert som «Elasticsearch Certified Engineer». Vi har lang erfaring og den ekspertise for å hjelpe våre kunder med å flytte dataene på en pålitelig og sikker måte fra hvilken som helst kilde og format, for å så søke, analysere og visualisere informasjonen i sanntid, ved å benytte både Elastics self-managed og SaaS tjenester. Ved å benytte Elastic-stacken er vi i bedre stand til å hjelpe våre kunder når det gjelder logganalyse, monitorering, observability, SIEM, og søk.

SIRIUS

SIRIUS er et norsk Senter for Forskningsdrevet Innovasjon innen stordata og anvendt AI i industrien. Universitetet i Oslo er vert for senteret, som forbinder forskning med et stort nettverk av industripartnere i et 8 års program for industriell innovasjon. Computas har vært et fullt medlem siden oppstarten i 2015. SIRIUS er et internasjonalt senter og samarbeider med universiteter og industrielle forskningsenheter i Norge og utlandet. Det gir interessante muligheter for master- og doktorgradsstudenter. Computas sponser for tiden en doktorkandidat (2018-2021). SIRIUS-forskere er eksperter i data-aksess, high performance og cloud computing, database teknologi, semantisk og analytisk teknologi og naturlig språkbehandling. I tillegg har vi et forskningssamarbeid innen anvendelse av forklarbar kunstig intelligens i industrien.

Aqua Security

Aqua Security hjelper bedrifter med å sikre sine cloud native applikasjoner fra utvikling til produksjon, enten de kjører med containere, serverløse eller virtuelle maskiner. Det benyttes også mer og mer open source kildekode i moderne utvikling, og sikkerhet er viktigere enn noen sinne. Aqua sin container Security Platform gir full innsikt i containeraktiviteten og gir organisasjoner muligheten til å oppdage og motvirke mistenksom aktivitet eller angrep. Aqua gir en automatisert og transparent sikkerhetsbeskyttelse, samtidig som det bistår med å følge retninglinjer og sikre compliance. Aqua bygger bro mellom DevOps og sikkerhet, fremmer virksomhetens smidighet og akselererer digital transformasjon. Aqua er partner med Google, Azure og Amazone (AWS) og kan benyttes i alle disse miljøene.

Ung jente utkledd som superhelt viser muskler

GoForIT

GoForIT består av eksperter fra akademia, forskning, IT-bransjen og bransjeorganisasjoner som utvikler Norges viktigste arena for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft.

GoForIT er en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene og arbeidslivet innen IT, teknologi, innovasjon i en bærekraftig retning. Nettverket ble initiert fra IKT-Norge, og er i ferd med å bli etablert som en egen forening og Computas har fått en plass i kjernen av etableringen.

Oda-Nettverk

Computas er en stolt sponsor av Oda-nettverk. Vi er opptatt av å styrke kvinners stilling innenfor IKT og støtter den fantastiske jobben Oda-nettverket gjør. Oda-Nettverk er Nordens ledende møteplass for kvinner som jobber med IT eller i IT-bransjen. Nettverket består av ildsjeler som tilrettelegger for nettverksbygging, sparring, inspirasjon og faglig påfyll med det overordnede mål å øke andelen kvinner som jobber med IT. Nettverket skal bidra til å fremme kvinner i salg, teknisk og ledende stillinger. Nettverket drives på frivillig basis og med støtte fra samarbeidspartnere. Les mer om likestilling og inkludering i Computas her.