Samarbeidspartnere

Vi er alltid åpne for nye ideer og lar oss inspirere av hverandre, våre partnere og våre kunder. Vi strekker oss for å lage et miljø hvor samarbeid er en naturlig del av arbeidet, og vi tror at det er når ulike ideer og miljøer møtes at de beste løsningene skapes. Her er noen av våre samarbeidspartnere:

TV-aksjonen

TV-aksjonen i NRK regnes som verdens største innsamlings-aksjon og har utviklet seg til et stort, årlig nasjonal løft for en god sak. Rundt 100.000 bøssebærere er hvert år i sving aksjonssøndagen sist i oktober. I tillegg er det mulig å gi sin støtte via flere digitale kanaler.

Computas har vært en fast bidragsyter og samarbeidspartner av TV-aksjonen siden 2018. Gjennom pro bono konsulentbistand og økonomiske donasjoner har Computas gjennom TV-aksjonen fått mulighet til å støtte organisasjoner som: Kirkens Bymisjon, CARE, Plan, WWF og Leger uten Grenser. Les mer om samarbeidet med TV-aksjonen her.

IKT Norge

Computas har gjennom flere år vært et aktivt medlem i IKT-Norge, en uavhengig interesseorganisasjon for og om det digitale næringslivet. Sammen med IKT-Norge og de øvrige medlemmene jobber vi inn mot politiske og administrative myndigheter for å bidra til en god og forsvarlig digitalisering av norsk næringsliv og offentlig sektor.

Temaer i fokus er kompetanse, bærekraft, digital infrastruktur, sikkerhet, personvern, regulatoriske saker og generell nærings-, skatte- og avgiftspolitikk.

GoForIT

GoForIT består av eksperter fra akademia, forskning, IT-bransjen og bransjeorganisasjoner som utvikler Norges viktigste arena for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft.

GoForIT er en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene og arbeidslivet innen IT, teknologi, innovasjon i en bærekraftig retning. Nettverket ble initiert fra IKT-Norge, og er i ferd med å bli etablert som en egen forening og Computas har fått en plass i kjernen av etableringen.

Cluster for Applied AI

Computas er partner i næringsklyngen for anvendt kunstig intelligens, Cluster for Applied AI. Klyngen skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens i forretningsmessig sammenheng.

Ny teknologi og forretningsmessig innovasjon åpner stadig nye områder for anvendelse av KI, og klyngen skal være et knutepunkt for å fange opp nettopp disse mulighetene.

Oda-Nettverk

Computas er en stolt sponsor av Oda-nettverk. Vi er opptatt av å styrke kvinners stilling innenfor IKT og støtter den fantastiske jobben Oda-nettverket gjør. Oda-Nettverk er Nordens ledende møteplass for kvinner som jobber med IT eller i IT-bransjen.

Nettverket består av ildsjeler som tilrettelegger for nettverksbygging, sparring, inspirasjon og faglig påfyll med det overordnede mål å øke andelen kvinner som jobber med IT. Nettverket skal bidra til å fremme kvinner i salg, teknisk og ledende stillinger. Les mer om likestilling og inkludering i Computas her.

SIRIUS

SIRIUS er et norsk senter for forskningsdrevet innovasjon innen stordata og anvendt AI i industrien. Universitetet i Oslo er vert for senteret, som forbinder forskning med et stort nettverk av industripartnere i et 8 års program for industriell innovasjon. Computas har vært et fullt medlem siden oppstarten i 2015.

SIRIUS er et internasjonalt senter og samarbeider med universiteter og industrielle forskningsenheter i Norge og utlandet. Det gir interessante muligheter for master- og doktorgradsstudenter. Computas sponser for tiden en doktorkandidat. SIRIUS-forskere er eksperter i data-aksess, high performance og cloud computing, database teknologi, semantisk og analytisk teknologi og naturlig språkbehandling. I tillegg har vi et forskningssamarbeid innen anvendelse av forklarbar kunstig intelligens i industrien.