Samarbeidspartnere

TV-aksjonen

TV-aksjonen i NRK regnes som verdens største innsamlings-aksjon og har utviklet seg til et stort, årlig nasjonal løft for en god sak. Rundt 100.000 bøssebærere er hvert år i sving aksjonssøndagen sist i oktober. I tillegg er det mulig å gi sin støtte via flere digitale kanaler.

Computas har vært en fast bidragsyter og samarbeidspartner av TV-aksjonen siden 2018. Gjennom pro bono konsulentbistand og økonomiske donasjoner har Computas gjennom TV-aksjonen fått mulighet til å støtte organisasjoner som: Kirkens Bymisjon, CARE, Plan, WWF og Leger uten Grenser. Les mer om samarbeidet med TV-aksjonen her.

Ung jente utkledd som superhelt viser muskler

GoForIT

GoForIT består av eksperter fra akademia, forskning, IT-bransjen og bransjeorganisasjoner som utvikler Norges viktigste arena for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft.

GoForIT er en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene og arbeidslivet innen IT, teknologi, innovasjon i en bærekraftig retning. Nettverket ble initiert fra IKT-Norge, og er i ferd med å bli etablert som en egen forening og Computas har fått en plass i kjernen av etableringen.

Oda-Nettverk

Computas er en stolt sponsor av Oda-nettverk. Vi er opptatt av å styrke kvinners stilling innenfor IKT og støtter den fantastiske jobben Oda-nettverket gjør. Oda-Nettverk er Nordens ledende møteplass for kvinner som jobber med IT eller i IT-bransjen. Nettverket består av ildsjeler som tilrettelegger for nettverksbygging, sparring, inspirasjon og faglig påfyll med det overordnede mål å øke andelen kvinner som jobber med IT. Nettverket skal bidra til å fremme kvinner i salg, teknisk og ledende stillinger. Nettverket drives på frivillig basis og med støtte fra samarbeidspartnere. Les mer om likestilling og inkludering i Computas her.

SIRIUS

SIRIUS er et norsk Senter for Forskningsdrevet Innovasjon innen stordata og anvendt AI i industrien. Universitetet i Oslo er vert for senteret, som forbinder forskning med et stort nettverk av industripartnere i et 8 års program for industriell innovasjon. Computas har vært et fullt medlem siden oppstarten i 2015. SIRIUS er et internasjonalt senter og samarbeider med universiteter og industrielle forskningsenheter i Norge og utlandet. Det gir interessante muligheter for master- og doktorgradsstudenter. Computas sponser for tiden en doktorkandidat. SIRIUS-forskere er eksperter i data-aksess, high performance og cloud computing, database teknologi, semantisk og analytisk teknologi og naturlig språkbehandling. I tillegg har vi et forskningssamarbeid innen anvendelse av forklarbar kunstig intelligens i industrien.