Bredt spekter av gode saker

For 3 år siden valgte Computas TV-aksjonen som en organisasjon vi ønsket å bygge en relasjon til over tid. Computas har alltid hatt engasjerte ansatte og personlig brenner vi gjerne for forskjellige saker. Det handler mye om å skape et reelt engasjement internt, og med å støtte TV-aksjonen får vi bidra i et bredt spekter av gode saker. TV-aksjonen er Norges største dugnad og det matcher en av grunnverdiene våre i Computas – nemlig samarbeid.

Det handler om små bidrag for å gjøre verden til et bedre sted

Trond Eilertsen, adm.dir.

Årets TV-aksjon

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Vi skal redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker, øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Noen av våre bidrag

Administrerende direktør Trond Eilertsen og Markeds- & kommunikasjonsdirektør Johanne Løvsland deltok på årets næringslivsdugnad, hvor de ringte sitt nettverk i bransjen og oppfordret til å gi. Det ble rekordtall på Oslo Børs med hele 3,3 millioner kroner.

Computas har invitert egne ansatte til å bidra med og løse oppgaver knyttet til store og små utfordringer for TV-aksjonen. Flere engasjerte ansatte deltok og vi endte opp med å samle inn kr 11.250. Det beløpet tilsvarer det WWF trenger for å samle opp i overkant av 4 tonn plast fra havet.

Computas og IKT-Norge har opprettet en felles digital bøsse der pengene går direkte til TV-aksjonen. Computas matcher beløpet dersom målet om 10.000,- blir nådd. Computas og IKT-Norge oppfordrer IT-bransjen til å støtte TV-aksjonen. Alle monner drar og ingen beløp er for små!

TV-aksjonen 2019

TV-aksjonen NRK 2019 gikk til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Med pengene fra TV-aksjonen gir CARE 400 000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land.