Foto: Isabel Chortier/Leger Uten Grensen

Bredt spekter av gode saker

Computas har gjennom flere år vært fast bidragsyter i TV-aksjonen. Vi har alltid hatt engasjerte ansatte og personlig brenner vi gjerne for forskjellige saker. Det handler mye om å skape et reelt engasjement internt, og med å støtte TV-aksjonen får vi bidra i et bredt spekter av gode saker. TV-aksjonen er Norges største dugnad og det matcher en av grunnverdiene våre i Computas – nemlig samarbeid.

Det handler om små bidrag for å gjøre verden til et bedre sted

Trond Eilertsen, adm.dir.

Noen av våre bidrag i 2022

Vi deltok på næringslivsdugnad for TV-aksjonen NRK. På to timer ble det samlet inn hele 5,7 millioner kroner til Leger Uten Grensers livsviktige arbeid. Stor takk til våre bransjekollegaer for bidrag!

Vi inviterte for tredje gang til «Kode med mening» i Akersgata, og for første gang på DIGS i Trondheim. En kodeinteressert-gjeng løste morsomme programmerings-oppgaver og kodet seg frem til en donasjon på hele 55.200,- kr.

Computas opprettet en felles spleis. Vi matchet beløpet oppnådd søndag 23. oktober kl 21. Totalt samlet vi inn 34 500 kr! Pengene ble utbetalt direkte til TV-aksjonen sin konto. Sammen gjør vi en forskjell!


Leger uten grenser, lege hjelper et barn på legekontoret

TV-aksjonen 2022

Fjorårets TV-aksjon gikk til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest og arbeidet med å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Det skal gis vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer. 

TV-aksjonen 2021

TV-aksjonen 2021 gikk til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Målet med årets TV-aksjon var å gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid og få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. TV-aksjonen gikk av stabelen søndag 24. oktober.

TV-aksjonen 2020

TV-aksjonen NRK 2020 gikk til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Vi skal redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. TV-aksjonen 2020 satt fokus på å bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker, øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

TV-aksjonen 2019

TV-aksjonen NRK 2019 gikk til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Med pengene fra TV-aksjonen gir CARE 400 000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land.