Gode støttespillere for TV-aksjonen

Hvert år, en søndag i oktober, besøker 100.000 bøssebærere 2,5 millioner husstander for å samle inn penger til TV-aksjonen. Computas har vært fast bidragsyter til TV-aksjonen gjennom flere år. Et viktig bidrag er hjelp med å utvikle digitale løsninger som forenkler og frigjør tid til verdiskapende arbeid for TV-aksjonens administrasjon.

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per deltaker. Siden 1974 har aksjonen samlet inn penger til veldedige formål i samarbeid med utvalgte organisasjoner. Selv om mulighetene for å gi penger digitalt har vært til stede i mange år, ligger fremdeles TV-aksjonens styrke i at mennesker møtes ansikt til ansikt, og bøssebærernes rolle er fremdeles sentral og viktig. I 2022 ble nærmere en tredjedel av det totale innsamlede beløpet samlet inn i forbindelse med bøssebæring, hvorav halvparten av beløpet ble samlet inn som kontanter.

Rekruttering av bøssebærere er et stort, landsdekkende løft basert på frivillig arbeid fra lokallag over hele landet. Tidligere har administrasjonen brukt mye tid på å innhente og sammenstille informasjon manuelt for å holde oversikt over rekrutteringen. Administrasjonen fikk også løpende henvendelser fra lokale grupper som trengte informasjon om hvordan de lå an med bøssebærerdekningen i sitt område. De hadde derfor behov for et verktøy som ga en brukervennlig oversikt over statusen fra dag til dag på nasjonalt nivå.

Automatisert dashboard

For å rekruttere smart og kostnadseffektivt, ønsket TV-aksjonen seg et system som automatiserte prosessen både med å samle inn og å vise en oversikt over statistikk på rekruttering av bøssebærere.

Løsningen ble et dashbord som viser utviklingen i rekrutteringen til ulike tider og geografiske områder. Tekniske systemeksperter og funksjonelle arkitekter var på plass tidlig i prosessen for å sikre best mulig forståelse av situasjonen og brukerbehovet. Løsningen var klar som pilot til TV-aksjonen 2020, og har blitt benyttet i oppfølgning av bøssebærerrekrutteringen i alle aksjoner etter dette.  I 2023 har løsningen blitt utvidet til å inkludere en oversikt over digitale bøsser som opprettes i Spleis. Det har også blitt utviklet en portal-løsning som gjør det enklere å melde seg som frivillig for TV-aksjonen.

Helt nytt av året er en nettbutikkløsning som lar fylkes- og kommunekomiteene til TV-aksjonen bestille brosjyrer, t-skjorter og annet materiell de har behov for i sin lokale gjennomføring av aksjonen. Løsningene vil forenkle bestillingsprosessen både for den sentrale administrasjonen og de lokale komiteene og kan potensielt redusere unødvendig produksjon av materiell.

– Bøssebærerne er hjerte i TV-aksjonen, enten de går fysisk med bøsse eller oppretter spleiser. Nesten 120 millioner kroner kom gjennom disse to kanalene til sammen – bøssebærerturen bidro med 95 millioner av denne summen. Det at vi nå har også fått inn i oversikten innsamlinger fra Spleis – gjør at vi til enhver tid har god oversikt og kontroll over antallet fysiske og digitale bøssebærere. Vi kan se tydeligere utviklingen og gjøre gode tiltak der det trengs for å øke inntektene, sier Nina Larsen, leder for TV-aksjonen om løsningen og legger til:

– Samarbeidet med Computas er veldig viktig for oss i TV-aksjonen. Vi får gode løsninger som gjør at vi kan løfte TV-aksjonen og drifte enda mer effektivt slik at mer penger går til saken.

Studenter og nyutdannede har bidratt i utviklingen

En rekke av Computas erfarne teknologer har bidratt i utviklingen av løsningene TV-aksjonen i dag bruker. De siste tre årene har også Computas sommerstudenter stått for en stor del av konsept- og utviklingsarbeidet. I år har også avdeling NXT, avdelingen for de nyutdannede som har startet i Computas, bidratt med viktig arbeid i innspurten til TV-aksjonen.

– Gjennom et tett samarbeid over flere år, har vi etter hvert blitt mange i Computas som har bidratt i utviklingen av løsningene TV-aksjonen benytter. Det har også ført til et stort og ekte engasjement for TV-aksjonen hos oss, og vi er veldig stolte over dette viktige samarbeidet, forteller Ruth Marie Dahl Jensen, Computas kontaktperson for TV-aksjonen.  

Kontinuerlig utvikling

Computas jobber kontinuerlig med å videreutvikle løsningene hos TV-aksjonen. Løsningen bygger på komponenter på Azure plattformen med .NET som språk for back-end-utviklingen. Data fra bøssebærerrekrutteringen hentes ut fra rekrutteringssystemet via et json-api. Dataen migreres så via Function app før den legges i en Azure Database. Frontend for dashboard-løsningen er skrevet i React.

Teknologien vi brukte

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ruth Marie Dahl Jensen