Gode støttespillere for TV-aksjonen

Hvert år, en søndag i oktober, besøker 100.000 bøssebærere 2,3 millioner husstander for å samle inn penger til TV-aksjonen. Computas har gjennom flere år vært fast bidragsyter. Nå har de også hjulpet TV-aksjonen med å utvikle en ny digital løsning som frigir tid til verdiskapende arbeid.

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per deltaker. Siden 1974 har aksjonen samlet inn penger til veldedige formål i samarbeid med utvalgte organisasjoner. Selv om mulighetene for å gi penger digitalt har vært til stede i mange år, ligger fremdeles TV-aksjonens styrke i at mennesker møtes ansikt til ansikt, og bøssebærernes rolle er fremdeles sentral og viktig.

Rekruttering av bøssebærere er et stort, landsdekkende løft basert på frivillig arbeid fra lokallag over hele landet. Tidligere har administrasjonen brukt mye tid på å innhente og sammenstille informasjon manuelt for å holde oversikt over rekrutteringen. Administrasjonen fikk også løpende henvendelser fra lokale grupper som trengte informasjon om hvordan de lå an med bøssebærerdekningen i sitt området. De hadde derfor behov for et verktøy som ga en brukervennlig oversikt over statusen fra dag til dag på nasjonalt nivå.

Automatisert dashboard

For å rekruttere smart og kostnadseffektivt, ønsket TV-aksjonen seg et system som automatiserer prosessen både med å samle inn og å vise en oversikt over statistikk på rekruttering av bøssebærere.

Løsningen ble et dashbord som viser utviklingen i rekrutteringen til ulike tider og geografiske områder. Tekniske systemeksperter og funksjonelle arkitekter var på plass tidlig i prosessen for å sikre best mulig forståelse av situasjonen og brukerbehovet. Løsningen var klar som pilot til TV-aksjonen 2020, men fordi bøssebæringen da måtte utføres heldigitalt, ble den ikke ferdig utviklet.

Computas leverer grunnbasen i en teknologi vi kan bygge videre på, slik at vi kan utvikle oss og bli bedre. Det helt uvurderlig med en langtidspartner som tar samfunnsansvar og fellesskap på alvor, avlsutter Skogstad.

Studenter bidro i utviklingen

Sommeren 2021 fikk Computas’ dyktige sommerstudenter bryne seg på prosjektet. Studentene bygget videre på prototypen, og avdekket flere behov underveis i sitt researcharbeid. Under god oppfølging av fagfolk hos Computas, utviklet de den endelige dashboard-løsningen. Den høsten ble løsningen tatt i bruk både av sentralkomiteen og fylkeskomiteen, og har fått svært gode tilbakemeldinger.

-Nå har vi muligheten til å få løpende oppdatert informasjon på hvor det er få registrerte bøssebærere. Dette gjør at vi kan være proaktive og raskt kan ta smarte avgjørelser om hvor vi bør legge fokus for å øke aktiviteten, sier Rie Skogstad, teamleder for TV-aksjonen om løsningen og legger til:

-Computas har levert et digitalt system som gjør at vi kan være menneskelige i relasjon til de frivillige. De har levert grunnbasen i en teknologi vi kan bygge videre på, slik at vi kan utvikle oss og bli bedre. Det helt uvurderlig med en langtidspartner som tar samfunnsansvar og fellesskap på alvor, Skogstad.

Kontinuerlig utvikling

Computas jobber kontinuerlig med å videreutvikle løsningen, og å legge til nye moduler til dashboardløsningen.

Løsningen bygger på komponenter på Azure plattformen med .NET som språk for back-end-utviklingen. Data fra bøssebærerrekrutteringen hentes ut fra rekrutteringssystemet via et json-api. Dataen migreres så via Function app før den legges i en Azure Database. Frontend for dashoboard-løsningen er skrevet i React.

Teknologien vi brukte

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ruth Marie Dahl Jensen