Åpen fagkveld: Teknologi med mening

18. Oct 16:30-21:00

Computashuset – Akersgata 35, 0158 Oslo

Onsdag 18. oktober inviterte vi til Åpen fagkveld hjemme hos oss i Computashuset! Tema for ettermiddagen var «Teknologi med mening» i tråd med TV-aksjonen, hvor Computas har vært en fast bidragsyter og samarbeidspartner siden 2018. Det var spennende foredrag, «Kode med mening»-workshop samt gratis mat & drikke. TV-aksjonen og Redd Barna åpnet selv arrangementet. Sammen kan vi bidra til at barn får leke, lære og leve i fred <3

Faglig program

Introduksjon og felles foredrag

Kl. 16.30 – 17.00
Mat, forfriskninger og mingling

Kl. 17.00 – 17.15
Velkomst og introduksjon til kveldens tema
TV-aksjonen & Computas gir en velkomst og introduksjon til kveldens tema.

Kl. 17.15 – 17.45
Fellesforedrag: Teknologi med mening
Redd Barna forteller om hvordan de bruker teknologi til å hjelpe krigsrammede barn – både i Norge og i verden.

Track 1: Teknologi

Kl. 18.00 – 20.00
Workshop: Kode med mening
«Kode med mening» er en workshop med fokus på å løse oppgaver knyttet til store og små utfordringer for TV-aksjonen. For hver oppgave som løses, donerer Computas en sum penger til TV-aksjonen. Du skal med andre ord ikke bare løse problemer, du er med på å samle inn penger selv. Det blir noen kode-oppgaver der du må programmere litt for å løse de, men også noen tradisjonelle hjernetrim-oppgaver som skal kunne løses helt uten utvikler-erfaring. Det eneste du trenger for å være med er en datamaskin med en nettleser.

Jonas Winje – Overingeniør. Jonas har flere års erfaring som systemutvikler på virksomhetskritiske systemer i offentlig sektor. Han er nerdete interessert i programmeringsspråk og er en utvikler som blir tatt med på alle de vanskelige oppgavene!

Track 2: Brukernytte

Kl. 18.00 – 18.20
(Digital) inkludering. Ta vare på de som er utafor <3
Digitale produkter og tjenester har infiltrert de fleste arenaer. Digitalisering bidrar uten tvil til effektivisering, underholdning og sosialisering for de aller fleste. Men hvordan påvirker det de som av ulike årsaker står utenfor det digitale fellesskapet? I Norge har vi en stor andel sterke og middels sterke digitale brukere, og bare en liten andel svake brukere. Men hva betyr det i praksis? Er det riktig å digitalisere for alle?

Lovise Justad – Produkteier for selvbetjeningsløsninger for økonomisk sosialhjelp i NAV. Hun er utdannet sosionom, og har jobbet med mange forskjellige brukergrupper. Lovise har erfaring med å bygge relasjoner med de sårbare brukerne, og er opptatt av å inkludere brukerne under utformingen av digitale tjenester.

Ina Aschim – Tjenestedesigner i Aschehoug. Ina har jobbet med digitale produkter og tjenester både innenfor offentlig og privat sektor. Det var i arbeidet med løsninger for sosialhjelp hun først ble kjent med mennesker i en brukergruppe som er ekstra sårbar for digitalt utenforskap. Så oppdaget hun at utfordringer i møte med digitalisering på ingen måte treffer bare disse.

Kl. 18.25 – 18.45
Bildebank for Elvia “Louvre 2.0”
Computas har laget en bildeplattform “Louvre 2.0” for Elvia, hvor bildene fra helikopterbefaringer, inspeksjon av strømmålere og flere andre kilder samles i ett grensesnitt. Hilde (lead design) og Erik (frontend) skal fortelle litt om prosessen fra gammel til ny løsning, og viktigheten av design – også for produkter som er interne og identitetsbærende. “Louvre 2.0” var en av få utvalgte som ble hedret og fikk diplom i kategorien «Digital design» under Visueltprisen 2023.

Hilde Iren Breivik – Senior UI/UX Designer. Hilde er en engasjert og positiv person som gjennom flere prosjekter har opparbeidet seg god erfaring både som UX og UI designer. I tillegg til å jobbe på prosjekt for Elvia, er Hilde fagnettverksleder for Brukeropplevelse i Computas.

Erik Tallang – Overingeniør. Erik har flere års erfaring som front-end utvikler og har hatt ansvar for utvikling og vedlikehold av flere applikasjoner i Elvia. Han er leder for fagnettverk for webapplikasjoner, og arbeider for å spre kunnskap og inspirere kolleger til å utforske ny og eksisterende webteknologi.

Kl. 19.00 – 19.45
The Sins and Wins of Inclusive Design: How Norway Can Revolutionize Tech for Everyone!
Universal design isn’t just beneficial; it’s a fundamental right, ensuring accessibility for all. University Lecturer G. Anthony Giannoumis has a PhD in Implementing Web Accessibility Policy and has participated in several large research projects, e.g. the EU-funded project DISCIT – making persons with disabilities full citizens. In this presentation you will explore the triumphs and pitfalls of inclusive design, drawing inspiration from Norway’s world-leading approach. We will delve into how prioritizing universal accessibility can transform tech experiences, making them seamless for all users, while addressing common oversights that hinder true inclusivity.

Dr. Anthony Giannoumi – a motivational speaker on inklusive leadership. His keynotes showcase his signature methodology – the sins and wins of inclusivity. Anthony is the co-founder of Inclusive Creation, the creator of the Inclusion Game and the mind behind the 4 fundamental principles of universal design. He is a lifetime diversity and inclusion advocate, a beloved mentor and reverse mentor, and the winner of numerous awards, including from the United Nations, for his inclusive innovations.

Felles avslutning og sosialt

Kl. 20.00 – 21.00
Felles avslutning med sosialt og mingling
Vi avslutter kvelden med uformell og hyggelig mingling, samt mulighet for å teste våre egenutviklede AI-spill. Vi garanterer en hyggelig kveld med nettverksbygging og god stemning!

Årets TV-aksjon

I år går TV-aksjonen til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

Det handler om små bidrag for å gjøre verden til et bedre sted

Trond Eilertsen, adm.dir.