Microsoft Azure

Computas er Microsoft Gold Partner og Cloud Solution Provider. Gjennom en rekke kundeoppdrag har Computas erfaring med å benytte Microsoft Azure hos virksomheter i privat og offentlig sektor for å drive innovasjon, verdiskapning og øke konkurransekraft.

Hva er Microsoft Azure?

Microsoft Azure er en skybasert plattform for server-løs infrastruktur, datalagring og utvikling/drift av applikasjoner og systemer. Azure-skyplattformen består av mer enn 200 produkter og skytjenester som gjør det mulig å utvikle systemer på tvers av web, native mobilapplikasjoner og andre IoT-enheter. Microsoft Azure har også støtte for maskinlæring og kunstig intelligens.

Azure har et spesielt konkurransefortrinn når det gjelder hybridsky (hybrid cloud), en løsning der man kombinerer Microsoft Azure med servere eller en «Azure Stack» driftet lokalt. For kunder som har spesielt sensitive data, kan dette være et attraktivt valg.

Hvordan jobber vi med Microsoft Azure?

Det ligger et enormt potensiale i å ta i bruk nye innovative skytjenester fra aktører som Microsoft og de som klarer å utnytte disse mulighetene best vil få et konkurransemessig fortrinn fremover. Våre kunder har gjerne én av følgende to målsetninger når de kontakter oss om skyløsninger og Microsoft Azure: effektivisere drift og redusere IT-driftskostnader eller drive innovasjon og forretningsutvikling. Computas har erfaring med å utnytte dette potensialet hos en rekke kunder i både offentlig og privat sektor. 

Kom i gang med Computas Cloud Transformation Start

Computas Cloud Transformation Start er en workshop som hjelper virksomheter med å forstå hva som ligger bak Microsoft Azure og hvordan man identifiserer muligheter for egen virksomhet. Med Computas Cloud Transformation Start har kunder muligheten til å lære å sette riktig omfang på prosjekter, definere sikker sky-arkitektur med riktige teknologikomponenter og utforske scenarier og muligheter med prototyper for å utvikle forretningsmuligheter. Med en slik workshop er du bedre rustet til effektiv bruk av skyteknologien.

Computas kan bistå med rådgivning og konsulent-tjenester innenfor

  • Arkitektur og sikkerhet
  • Kunstig intelligens og maskinlæring
  • Big data, data management og dataanalyse
  • Å migrere applikasjoner og data over til skyen («lift and shift»)
  • Å utvikle ekte sky-applikasjoner
  • Multi cloud og hybrid cloud
  • Kontroll over kostnader, sikkerhet og oppdateringer
  • Rådgivning og sky-strategi inkludert hybrid og multicloud


Hvorfor velge Microsoft Azure og Computas?

Computas er Microsoft Gold Partner og Cloud Solution Provider. Kunder som tar i bruk skytjenester opplever en modernisering av eksisterende løsninger og får frigjort ressurser som kan fokusere på videre innovasjon og digitalisering. Vi har også rådgivere med ekspertise på metodikk og innovasjonsprosesser. Computas er også Google Premier Partner og har kompetanse på AWS, og er en optimal samarbeidspartner for virksomheter som ønsker å ta i bruk Microsoft Azure i trygg kombinasjon med on-premise-løsninger og andre skytjenester. 

Microsoft Azure er en markedsledende aktør innen skytjenester og er av en rekke grunner det naturlige valget for bedrifter som allerede har applikasjoner utviklet basert på Microsoft-teknologi. Støtte for å migrere disse til skyen, eller erstatte komponenter i applikasjonene med tilsvarende komponenter i skyen, er spesielt godt befestet i Azure. Et typisk eksempel er at virksomheter i dag baserer seg på Active Directory for administrasjon av brukere og brukerrettigheter. I dette tilfellet kan du koble Azure Active Directory rett mot den lokale AD-løsningen. Vår erfaring er at Azure også fungerer vel så bra for applikasjoner som ikke er basert på Microsoft-teknologi, eller som er basert på Open Source-teknologi. Dette gir deg en høy grad av fleksibilitet.


Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Pål Vermund Knudsen