Microsoft Azure

Computas er Microsoft Gold Partner og Cloud Solution Provider. Gjennom en rekke kundeoppdrag har Computas erfaring med å benytte Microsoft Azure hos virksomheter i privat og offentlig sektor for å drive innovasjon, verdiskapning og øke konkurransekraft.

Hva er Microsoft Azure?

Microsoft Azure er en markedsledende skyplattform og er gjerne et naturlig valg for bedrifter som allerede har applikasjoner utviklet basert på Microsoft-teknologi. Støtte for å migrere disse til skyen, eller erstatte komponenter i applikasjonene med tilsvarende komponenter i skyen, er spesielt godt befestet i Azure. Azure-plattformen består av mer enn 200 produkter og skytjenester som gjør det mulig å utvikle systemer på tvers av web, native mobilapplikasjoner og andre IoT-enheter. Microsoft Azure har også støtte for maskinlæring og kunstig intelligens.

Azure har et spesielt konkurransefortrinn når det gjelder hybridsky (hybrid cloud), en løsning der man kombinerer Microsoft Azure med servere eller en «Azure Stack» driftet lokalt. For kunder som har spesielt sensitive data, kan dette være et attraktivt valg.

Hvorfor Microsoft?

Det ligger et enormt potensiale i å ta i bruk nye innovative skytjenester fra aktører som Microsoft og de som klarer å utnytte disse mulighetene best vil få et konkurransemessig fortrinn fremover. Våre kunder har gjerne én av følgende to målsetninger når de kontakter oss om skyløsninger og Microsoft Azure: effektivisere drift og redusere IT-driftskostnader eller drive innovasjon og forretningsutvikling. Computas har erfaring med å utnytte dette potensialet hos en rekke kunder i både offentlig og privat sektor. 

Derfor bør du velge Computas

Computas er Microsoft Gold Partner og Cloud Solution Provider. Kunder som tar i bruk skytjenester opplever en modernisering av eksisterende løsninger og får frigjort ressurser som kan fokusere på videre innovasjon og digitalisering. Vi har også rådgivere med ekspertise på metodikk og innovasjonsprosesser. Computas er også Google Premier Partner og har kompetanse på AWS, og er en optimal samarbeidspartner for virksomheter med en multi/hybrid-skystrategi.


Portrettbilde av Jon Gunnar Aasen

Vi tar gjerne en prat med deg!

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Jon-Gunnar Aasen