Sikkerhet i skyplattformer

Myten om at sikkerhet er en større utfordring ved bruk av skyplattformer enn on-premise datasentre, har stadig svakere fotfeste. Sikkerheten vil i de aller fleste tilfeller være bedre ivaretatt i skyen. Computas har utviklet et operativt rammeverk (6C) som fokuserer på sikkerhet for og mellom skyløsningen, containere og DevOps.

Kom i gang med Computas Cloud Security Assessment

Ved å benytte Computas sin rådgiving og tjenesteutvikling får du bistand til å implementere sikkerhet i tjenestene dine. Med Computas Cloud Security Assessment gjøres en evaluering av status, behov og anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge.

Oversiktsfase

2-3 workshops (6 timer), vurdering med spørreskjema som dekker alle 6C.

Dypdykking fase

Workshop med en mer utfyllende spørreskjema. Verktøy kan brukes.

Utførelse

Rådgivningstjenester.

6C – et operativt rammeverk for sikkerhet i skyen

Skyplattformer krever ofte sikkerhetsløsninger som skal fungere i sammensetninger og i samhandling med flere tjenester. 6C-rammeverket stammer fra praktisk arbeid med sikkerhet i skybasert programvareutvikling.

  • Core: Vit hva du gjør og ta eierskap til din IT-sikkerhet. Dette er grunnmuren i sikkerhetsløsningen.
  • Chain: Gjør alt, hele tiden. Det handler om kontinuitet i din IT-sikkerhet.
  • Cluster: Sikre cluster og virtuelle maskiner.
  • Container: Sikre containere.
  • Code: Sikre applikasjonene.
  • Components: Sikre plattformen.
Computas 6C rammeverk

Portrettbilde av Rune Hagbartsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Rune Hagbartsen