Sikkerhet i skyplattformer

Myten om at sikkerhet er en større utfordring ved bruk av skyplattformer enn on-premise datasentre, har stadig svakere fotfeste. Sikkerheten vil i de aller fleste tilfeller være bedre ivaretatt i skyen. Men det forutsetter riktig bruk og kunnskap om hva som må være på plass. Ved å benytte Computas sin rådgiving og tjenesteutvikling får du bistand til å implementere sikkerhet i tjenestene dine fra start.

Computas Skysikker er en samling av tjenester som berører områder for IT-sikkerhet gjennom et bredt sett av retningslinjer, teknologier, applikasjoner og kontroller. Sky-sikkerhet er viktig for å beskytte virtualisert IP, data, applikasjoner, tjenester og den tilhørende infrastrukturen for skyløsninger. Sikkerhetstiltakene sørger for å beskytte mot uautorisert tilgang eller angrep.

Computas Skysikker – et operativt rammeverk for sikkerhet i skyen

Computas har utviklet et 6C-rammeverk for sky-sikkerhet. Det er et operativt rammeverk som fokuserer på sikkerhet for og mellom skyløsningen, containere og DevOps. Rammeverket stammer fra praktisk arbeid med sikkerhet i programvareutvikling. Computas Skysikker kan kombineres med ulike rammeverk og standarder som virksomheter allerede bruker for risiko- og sikkerhetsstyring.

  • Core: Vit hva du gjør og ta eierskap til din IT-sikkerhet. Dette er grunnmuren i sikkerhetsløsningen.
  • Chain: Gjør alt, hele tiden. Det handler om kontinuitet i din IT-sikkerhet.
  • Cluster: Sikre cluster og virtuelle maskiner.
  • Container: Sikre containere.
  • Code: Sikre applikasjonene.
  • Components: Sikre plattformen.
Computas 6C rammeverk

Computas gir deg skreddersydd skysikkerhet

Skyplattformer krever ofte sikkerhetsløsninger som skal fungere i sammensetninger og i samhandling med flere tjenester. Ofte benyttes også flere skyplattformer samtidig for å lagre informasjon, slik at det er nødvendig å holde oversikt over benyttede plattformer og sørge for så mye samhandling som mulig. Computas er partner med AquaSec, et selskap som spesialiserer seg på sikkerhet i skyen. De leverer tjenester for å sikre skyløsninger helt fra utviklingen til produksjon, både for containere, serverless eller virtuelle maskiner. 

Kom i gang med Computas Cloud Security Assessment

6C er et rammeverk som hjelper virksomheter som mistenker de har en teknisk, operativ sikkerhetsutfordring og ønsker å unngå at en “låser inngangsdøra, men lar vinduer og verandadør være åpen”. Ved oppstart gjøres en evaluering av status og behov og det gis en anbefalning av tiltak i prioritert rekkefølge. En slik evaluering kan bestilles som en separat tjeneste. Leverings-prosessen er som følger:

Oversiktsfase

2-3 workshops (6 timer), vurdering med spørreskjema som dekker alle 6C.

Dypdykking fase

Workshop med en mer utfyllende spørreskjema. Verktøy kan brukes.

Utførelse

Rådgivningstjenester.

Mulighetene i skyteknologi byr også på høyere sikkerhet, ønsker du hjelp til å bli mer skysikker? Computas sitter på fagkunnskapen som trengs for å ta gode valg om sikkerhet, både for tradisjonelle IT-løsninger og for skyteknologi. Ta kontakt med oss for å høre mer om hva vi kan tilby din virksomhet.


Vi tar gjerne en prat med deg!

Har du flere spørsmål? Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Rune Hagbartsen