Skyteknologi

Skyteknologi illustrasjon

Stadig flere virksomheter tar i bruk skyplattformer som Microsoft AzureGoogle Cloud og AWS i sin IT-utvikling og -infrastruktur. Ambisjonene er ofte store, og hele 66% av de som planlegger å ta i bruk skyteknologi rapporterer at motivasjonen er å drive digital transformasjon og innovasjon av egen virksomhet (kilde: EYs Cloud Maturity Survey 2019, norske virksomheter, offentlig og privat sektor).

Computas er helt i front på teknologien på dette området og er både Microsoft Gold Partner og Premier Google Cloud Partner. Vi har erfaring med flere veier til skyen i samarbeid med våre kunder i privat og offentlig sektor, og har også rådgivere med ekspertise på metodikk og innovasjonsprosesser.

Skyer gjenspeilt i vinduer på bygning

Kom i gang med sky

Stordriftsfordelene ved skybaserte løsninger og drift og de banebrytende teknologiske mulighetene som tilbys i skyplattformer som Microsoft Azure og Google Cloud Platform, gjør at selskaper nå i raskt tempo tar steget ut i skyen. Det er utfordrende å følge utviklingen og kontinuerlig fornye applikasjonene for å maksimere verdien av IT. Mange opplever at de har en fragmentert og silobasert applikasjonsportefølje som er kostbar og vanskelig å endre i takt med nye behov i virksomheten og nye muligheter teknologien gir.

Runde bilder av en kolombus buss og krill produksjon hos våre kunder

Systemutvikling i skyen

For stadig flere av våre kunder er hovedmotivasjonen for å benytte sky-teknologi å kunne realisere innovasjonsprosjekter og utnytte fremtidsrettede teknologiske muligheter. Stikkord er gjerne Big Data, IoT, kunstig intelligens og maskinlæring. Områder der det tidligere har vært begrensede muligheter uten den datakraften som tilbys i skyplattformene. For å oppnå ønsket effekt må applikasjonen gjerne bygges skreddersydd for å ta ut potensialet i skyplattformen, såkalte cloud native-løsninger. Computas har lang erfaring med applikasjon- og systemutvikling på skyplattformene Google Cloud Platform og Microsoft Azure.

Les blant annet om tidsmaskinen vi har utviklet i samarbeid med Kolumbus, kollektivselskapet i Rogaland og hvordan vi i samarbeid med Aker Solutions har innovert prosessen for å designe nye oljeplattformer.

Portrettbilde av Marita Vangstein

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Marita Vangstein