Skyteknologi

Stadig flere virksomheter tar i bruk skyplattformer som Microsoft AzureGoogle Cloud og AWS i sin IT-utvikling og -infrastruktur. Ambisjonene er ofte store, og hele 66% av de som planlegger å ta i bruk skyteknologi rapporterer at motivasjonen er å drive digital transformasjon og innovasjon av egen virksomhet (kilde: EYs Cloud Maturity Survey 2019, norske virksomheter, offentlig og privat sektor).

Computas er helt i front på teknologien på dette området og er både Microsoft Gold Partner og Premier Google Cloud Partner. Vi har erfaring med flere veier til skyen i samarbeid med våre kunder i privat og offentlig sektor, og har også rådgivere med ekspertise på metodikk og innovasjonsprosesser.

Kom i gang med sky

Stordriftsfordelene ved skybaserte løsninger og drift og de banebrytende teknologiske mulighetene som tilbys i skyplattformer som Microsoft Azure og Google Cloud Platform, gjør at selskaper nå i raskt tempo tar steget ut i skyen. Det er utfordrende å følge utviklingen og kontinuerlig fornye applikasjonene for å maksimere verdien av IT. Mange opplever at de har en fragmentert og silobasert applikasjonsportefølje som er kostbar og vanskelig å endre i takt med nye behov i virksomheten og nye muligheter teknologien gir.

Skymegling

Computas har hjulpet mange titalls kunder til skyen. Vi vet at gevinsten kan være enorm. Men vi vet også at skyplattformene i seg selv ikke gjør jobben. Basert på 35 års erfaring med systemutvikling, og med et av Nordens fremste fagmiljø på skyteknologi, leverer Computas rådgivning og tjenester til en rekke kunder i både offentlig og privat sektor. Kall det gjerne Cloud Broker, skymegler eller skyekspert. Vi ser på det som en metode for å gi kraft til teknologien. Kraft slik at skyen blir en katalysator for innovasjon, verdiskapning og økt konkurransekraft. Det kaller vi Skykraft.  

Løft eksisterende løsninger til skyen

For mange virksomheter starter veien til skyen med å løfte / migrere hele eller deler av eksisterende applikasjonsportefølje til skyen. Motivasjonen er gjerne å redusere kostnader og/eller å etablere en mer skalerbar og fleksibel plattform for drift, forvaltning og videreutvikling.

Computas kan tilby rådgivere med spisskompetanse på de markedsledende skyplattformene. Vi analyserer eksisterende driftsoppsett og gir konkrete råd for hvordan virksomheten bør gå frem for å oppnå størst mulig gevinst. Basert på analysen lages et målbilde med veikart som gir kunden et godt beslutningsunderlag for veien videre. Våre spesialiserte team kan også ta hånd om selve migreringen og ta ansvar for påfølgende applikasjonsovervåking, forvaltning og videreutvikling.

Utvikling av skybaserte løsninger

For stadig flere av våre kunder er hovedmotivasjonen for å benytte sky-teknologi å kunne realisere innovasjonsprosjekter og utnytte fremtidsrettede teknologiske muligheter. Stikkord er gjerne Big Data, IoT, kunstig intelligens og maskinlæring. Områder der det tidligere har vært begrensede muligheter uten den datakraften som tilbys i skyplattformene. For å oppnå ønsket effekt må applikasjonen gjerne bygges skreddersydd for å ta ut potensialet i skyplattformen, såkalte cloud native-løsninger. Computas har lang erfaring med teknologiske innovasjonsprosjekter på sky-teknologi, og har spisskompetanse på både Google Cloud Platform og Microsoft Azure.

Les blant annet om tidsmaskinen vi har utviklet i samarbeid med Kolumbus, kollektivselskapet i Rogaland og hvordan vi i samarbeid med Aker Solutions har innovert prosessen for å designe nye oljeplattformer.

Computas Skykraft

Computas har hjulpet mange titalls kunder til skyen. Vi vet at gevinsten kan være enorm. Men vi vet også at skyplattformene i seg selv ikke gjør jobben. Basert på 35 års erfaring med systemutvikling, og med et av Nordens fremste fagmiljø på skyteknologi, leverer Computas rådgivning og tjenester til en rekke kunder i både offentlig og privat sektor. Kall det gjerne Cloud Broker, skymegler eller skyekspert. Vi ser på det som en metode for å gi kraft til teknologien. Kraft slik at skyen blir en katalysator for innovasjon, verdiskapning og økt konkurransekraft.

Sikkerhet i skyen

Myten om at sikkerhet er en større utfordring ved bruk av skyplattformer enn on-premise datasentre, har stadig svakere fotfeste. Sikkerheten vil i de aller fleste tilfeller være bedre ivaretatt i skyen. Men det forutsetter riktig bruk og kunnskap om hva som må være på plass. Ved å benytte Computas sin rådgiving og tjenesteutvikling får du bistand til å implementere sikkerhet i tjenestene dine fra start. Computas har utviklet et 6C-rammeverk for skysikkerhet. Det er et operativt rammeverk som fokuserer på sikkerhet for og mellom skyløsningen, containere og DevOps.

Vi tar gjerne en prat med deg!

Har du flere spørsmål? Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Rune Hagbartsen