Cloud migrering

Moderne virksomheter er helt avhengige av gode IT systemer for å være effektive. Systemene må være tilgjengelige for brukerne når de trenger dem og dette stiller krav til effektiv drift og vedlikehold. Samtidig må virksomheten ha et kontinuerlig fokus på innovasjon og å ta i bruk nye løsninger og tjenester for å være konkurransedyktig i et marked hvor utviklingen går i en rasende fart.

For å møte disse utfordringene vil det for de fleste virksomheter være hensiktsmessig å flytte hele eller deler av applikasjonsporteføljen ut i skyen, for å redusere kostnader, og for å etablere en mer skalerbar og fleksibel plattform for drift, forvaltning og videreutvikling.

Gevinster ved å flytte ut i skyen

  • Fleksibilitet – Skalerbar kapasitet som tilpasses ditt behov.
  • Kostnader – Pay per use – Ingen investeringer up front. Du betaler kun for det du bruker.
  • Innovasjon – Tilgang til et stort antall verdiøkende tjenester innen områder som dataanalyse, AI og maskinlæring.
  • Tilgjengelighet – State of the art infrastruktur og tjenester med tilnærmet 100% oppetid
  • Sikkerhet – Ingen lokale aktører har ressurser til å etablere Infrastruktur og tjenester med tilsvarende nivå av sikkerhet.

Kom i gang med Computas Cloud Adoption Services

Computas Cloud Adoption Services er en serie tjenester som hjelper kundene til å akselerere adopsjonsreisen til skyen. Computas Cloud Adoption Services veileder kunden gjennom fasene Start, Plan, Run og Optimize trygt for å nå forretningsmål og få maksimal verdi fra adopsjon til skyen. Etter et første møte kan Cloud Transformation Start Workshop gjennomføres.

Computas Cloud Adoption Services

Start

Cloud Transformation Start er et rådgivende workshop med white board og sjekklister. Dette vil gi kunden bedre forståelse av hva en Cloud-løsning vil innebære og hvordan de kan dra nytte av skyen. Computas vil gi et sammendrag av innsikt og forslag til neste trinn.

Plan

Cloud Transformation Plan er en tjeneste basert på funnene fra Cloud Transformation Start. Kunden kan velge en eller flere workshops, hvert med et definert omfang og leveranser. Tilgjengelige workshops inkluderer: analyse av IT-inventar, kostnadsoverslag og sammenligning, etablere on-boarding, forslag om «første trekk» eller forslag om migrering og prosjektplan.

Run

Den endelige tjenesten er Cloud Transformation Run, rådgivning og hjelp til kunden med implementasjon og migrering til skyen. Etter ferdigstillelse vil Computas gjennomgå mot beste praksis og optimalisere etter behov.


Hvorfor velge Computas?

Vi kan tilby rådgivere med spisskompetanse på de markedsledende skyplattformene som kan hjelpe deg med å analysere eksisterende driftsoppsett og gi deg konkrete råd om hvordan du bør gå frem for å oppnå størst mulig gevinst. Basert på analysen lager vi et målbilde med veikart som gir deg som kunde et godt beslutningsunderlag for veien videre. Våre spesialiserte team kan også ta hånd om selve migreringen og ta ansvar for påfølgende applikasjonsovervåking, forvaltning og videreutvikling.

Portrettbilde av Rune Hagbartsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Rune Hagbartsen