FAT-ML, XAI og fornuftig bruk av kunstig intelligens

Leke robot

Bruken av kunstig intelligens skyter fart og tas i bruk til stadig nye formål. Teknologien har potensial til å gjøre hverdagen mer effektiv, men bringer også med seg en rekke nye problemstillinger. På mange måter er bruken av kunstig intelligens et av vår tids største etiske dilemmaer, som diskuteres heftig både i og utenfor fagmiljøene.

Kunstig intelligens er ikke bare noe vi snakker om. Studier og analyser viser at bruken av kunstig intelligens i norsk næringsliv vil øke betraktelig og føre til vekst når det gjelder både økonomi og arbeidskraft. Norske bedriftsledere må etter alt å dømme åpne for bruken av kunstig intelligens også i sin virksomhet, men når det først skal gjøres, så må det gjøres på en fornuftig måte.

Hvordan bruke kunstig intelligens?

Det finnes mange etiske utfordringer knyttet til bruken av kunstig intelligens, og vi i Computas reflekterer stadig over hvordan vi, både i dag og i fremtiden, kan sørge for fornuftig og etisk forsvarlig bruk. Et argument for bruken av kunstig intelligens og maskinlæring dreier seg om denne intelligensens evne til å ta forutsigbare valg, med andre ord evnen til å ta trekke samme slutning hver gang en gitt problemstilling dukker opp. Her vil det være trygt å påstå at algoritmene er mer forutsigbare enn oss mennesker.

Dersom vi begir oss dypere ned i denne refleksjonen, dukker det opp flere potensielle situasjoner som viser at forutsigbarhet ikke alene danner grunnlaget for en fornuftig beslutning. Kunstig intelligens må være mer intelligent enn som så. For å skjønne hvordan må vi se til mennesket og våre egenskaper. Menneskelig samspill baserer seg på vår evne til å være rettferdige, ansvarlige og transparente.

Rettferdig, ansvarlig og transparent kunstig intelligens

Det er nettopp muligheten for å utvikle disse egenskapene FAT-ML (Fairness, Accountability and Transparency in Machine Learning) og XAI (Explainable AI) utforsker nærmere. Å få en forståelse for disse prinsippene i maskinlæring og kunstig intelligens er avgjørende for hvorvidt det norske næringslivet virkelig kan begynne å ta i bruk kunstig intelligens på en god og fornuftig måte.

Vi i Computas ønsker å bidra til en dypere forståelse for hvordan kunstig intelligens kan brukes på en fornuftig, etisk ansvarlig, rettferdig og transparent måte. Derfor har vi inngått et forskningssamarbeid med ITU i Danmark og UiO i Norge hvor vi ser nærmere på hvordan vi kan jobbe med kunstig intelligens i dag, i morgen og i fremtiden. Vi har jobbet med kunstig intelligens siden midten av 80-tallet, og har et sterkt fagmiljø med ekspertise på dette – både teoretisk og i praktisk bruk.


Portrettbilde av Marita Vangstein

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Marita Vangstein