FAT-ML, XAI og ansvarlig bruk av kunstig intelligens (AI/KI)

Bruken av kunstig intelligens (AI/KI) skyter fart og tas i bruk til stadig nye formål. Teknologien har potensial til å gjøre hverdagen mer effektiv, men bringer også med seg en rekke nye problemstillinger. På mange måter er bruken av kunstig intelligens et av vår tids største etiske dilemmaer, som diskuteres heftig både i og utenfor fagmiljøene.

Kunstig intelligens er ikke bare noe vi snakker om. Studier og analyser viser at bruken av kunstig intelligens i norsk næringsliv vil øke betraktelig og føre til vekst når det gjelder både økonomi og arbeidskraft. Norske bedriftsledere må etter alt å dømme åpne for bruken av kunstig intelligens også i sin virksomhet, men når det først skal gjøres, så må det gjøres på en fornuftig måte.

Hvordan bruke kunstig intelligens?

Det finnes mange etiske utfordringer knyttet til bruken av kunstig intelligens, og vi i Computas reflekterer stadig over hvordan vi, både i dag og i fremtiden, kan sørge for fornuftig og etisk forsvarlig bruk. Et argument for bruken av kunstig intelligens og maskinlæring dreier seg om denne intelligensens evne til å ta forutsigbare valg, med andre ord evnen til å trekke samme slutning hver gang en gitt problemstilling dukker opp. Her vil algoritmene på mange måter være mer forutsigbare enn oss mennesker.

Dersom vi begir oss dypere ned i denne refleksjonen, dukker det opp flere potensielle situasjoner som viser at forutsigbarhet ikke alene danner grunnlaget for en fornuftig beslutning. Kunstig intelligens må være mer intelligent enn som så. For å skjønne hvordan må vi se til mennesket og våre egenskaper. Menneskelig samspill baserer seg på vår evne til å være rettferdige, ansvarlige og transparente.

Rettferdig, ansvarlig og transparent kunstig intelligens

Fagfelt som nettopp utforsker dette nærmere er FAT-ML (Fairness, Accountability and Transparency in Machine Learning) og XAI (Explainable AI). Å få en forståelse for disse prinsippene i maskinlæring og kunstig intelligens er avgjørende for hvorvidt norske virksomheter kan ta i bruk kunstig intelligens på en trygg og etisk forsvarlig måte.

Vi i Computas har jobbet med kunstig intelligens siden midten av 80-tallet, og har et sterkt fagmiljø med ekspertise på dette – både teoretisk og i praktisk bruk. Vi hjelper våre kunder med å forstå hvordan de kan anvende og dra nytte av AI på en trygg, etisk forsvarlig, rettferdig og transparent måte.

Kom i gang med AI Discovery Workshop

Nysgjerrig på hvilken betydning AI kan ha for din virksomhet? I denne kreative workshopen går vi gjennom virksomhetens mål og behov og kobler dette opp mot muligheter i teknologien. Workshopen kan gjennomføres på en hel eller en halv dag, og kan skreddersys etter ønskede fokusområder som effektivisering, automatisering, innovasjon e.l. Etter workshopen vil dere motta en rapport med anbefalinger om hvilke skritt virksomheten kan ta – på både kort og lang sikt. Les mer her!

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen