Unngå de mest vanlige AI-fellene – ledere må ha en AI-strategi

Morten Forfang kan fortelle at det er fryktelig mange skjær i sjøen som uerfarne kodere ikke ser, for de vet rett og slett ikke alltid hvilke risikofaktorer de skal se etter. Foto: TU Media

Denne artikkelen ble først publisert på ledernytt.no

AI-ekspert Morten Forfang mener de fleste virksomheter har mye å hente ved å ta i bruk AI. Men mange opplever å ikke komme videre fra den tidlige testingen, og i verste fall kjøre seg fast i lite skalerbare løsninger. Han mener derfor at det er viktig å tidlig legge en god AI-strategi. 

Morten Forfang er rådgiver og fagdirektør i Computas, i tillegg har han en doktorgrad i kunstig intelligens. Han har jobbet med utvikling av IT-løsninger for offentlig og privat sektor i to tiår og har mye erfaring med implementering av automatisering og AI. 

Til tross for at Forfang er overbevist om at bedrifter kan dra stor nytte av å ta i bruk AI, snakker han stadig oftere med kunder som opplever å ha kjørt seg litt fast. Flere av dem som har vært tidlig ute og oppfordret til testing og utvikling av AI-løsninger i egen virksomhet, erfarer at løsningene etterhvert krever mye videreutvikling og vedlikehold. De forteller også om lite kontroll på risikobildet ved disse løsningene.  

–  Bare tenk over hvor mye som har skjedd innenfor kunstig intelligens de siste to årene. Det du først hoppet på og lærte masse av, var umodent, og har derfor allerede blitt gammelt, tungt å vedlikeholde og er lite fleksible løsninger dersom det skal tas i bruk av flere, sier han.  

Snarveier kan være bjørnetjenester

Terskelen har vært lav for å teste ny AI-teknologi de siste par årene. Populære chatbot-løsninger gjennom Azure AI Studio, Google Vertex AI Agents og Copilot Studio er effektive og byr på en snarvei til AI-løsninger. Ifølge Forfang kan slike snarveier oppleves som bjørnetjenester på sikt hvis man ikke har hatt en god strategi fra start:  

–  Som leder burde man tenke på kost og gevinst gjennom hele livsløpet til en IT-løsning. De fleste virksomheter har behov som er i endring, og ønsker en langsiktig gevinst og god risikostyring når de utvikler en løsning som tar i bruk AI, sier Forfang. 

Den lave terskelen har også gjort det mulig for virksomheter og ansatte uten kompetanse på koding å komme nokså langt i utvikling av egne løsninger. 

–  Det er fantastisk at de som kjenner bedriftens utfordringer best, kan teste muligheter i teknologien. Det kan fremme kreativitet og løsninger som er tett knyttet til forretningsbehov, sier Forfang, men legger til: 

– Utfordringen er ofte at det er lav bevissthet rundt tiltakene man må gjøre for å sikre at løsning er levedyktig og kostnadseffektiv over tid, fleksibel og oppdaterer seg i tråd med nye teknologiske muligheter. Dessuten er det en del risiko som må håndteres i utviklingen av IT-løsninger, spesielt for AI-løsninger, som sikkerhet, etterlevelse av lovgivning og GDPR, oppetid, produksjonssetting og skalerbarhet.

–  Det er fryktelig mange skjær i sjøen som uerfarne kodere ikke ser, for de vet rett og slett ikke alltid hvilke risikofaktorer de skal se etter. 

En AI-strategi for fremtiden

Han oppfordrer derfor ledere til å fortsette å utforske AI, men til å jobbe frem en seriøs AI-strategi og rammeverk som hensyntar problemstillinger som forretningsbehov, sikkerhet, lovgivning, skalerbarhet og videreutvikling i tråd med nye behov. 

– Vi i Computas leverer både workshops og rådgivning som hjelper virksomheter videre i AI-arbeidet eller som kan bidra med å legge en god plattform for å ta i bruk AI for alvor. Effektivitetsgevinsten er enorm, så det handler om å gjøre det rett – ikke om å la være å ta det i bruk, sier han. 

4 viktige punkter i en AI-strategi

  1. Hvilke behov har din virksomhet? Definer hva som er forretningsbehovet. Hva i forretningens visjon krever innovasjon? Opplever virksomheten ineffektivitet og unødige kostnader? Dette er områder hvor AI passer godt inn, og det er lurt å prioritere noen utvalgte områder.   
  2.  Tenk livsløp. Tenk kostnad og gevinstpotensial gjennom hele livsløpet til en IT-løsning, ikke bare de første tre månedene. Sørg for at dette matches med forretningens fremtidsplaner for vekst og andre endringer. 
  3.  Forstå hvilke valg du har. Få oversikt over valgmuligheter for en AI-løsning. Vil standardløsninger være beste valg, eller bør dere gå for en skreddersydd løsning? Skal løsningen utvikles, kvalitetssikres og videreutvikles av et internt kompetansemiljø eller skal noe eller all kompetanse og kapasitet kjøpes utenfra? 
  4. Tenk smidig.  Evaluere løsningen etterhvert som terrenget endrer seg. Du kan ha feilvurdert. Ha en systematisk tilnærming til risikostyring og løpende forbedring. 

Ønsker du å lære mer om hvorfor man bør ha en AI-strategi og hva du som leder burde tenke over i strategiprosessen? Morten Forfang har skrevet et whitepaper som kan lastes ned gratis her

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen