Workshop i kunstig intelligens

Nysgjerrig på hvilken betydning AI kan ha for din virksomhet? Computas har utviklet en egen AI Discovery Workshop med gode resultater i en rekke forskjellige sektorer og bransjer. Mulighetsrommet ligger i krysningen mellom teknologi og business.

Kom i gang med Computas AI Discovery Workshop

I denne kreative workshopen går vi gjennom virksomhetens mål og behov og kobler dette opp mot muligheter i teknologien. Workshopen kan gjennomføres på en hel eller en halv dag, og kan skreddersys etter ønskede fokusområder som effektivisering, automatisering, innovasjon e.l. Etter workshopen vil dere motta en rapport med anbefalinger om hvilke skritt virksomheten kan ta – på både kort og lang sikt. Book en workshop her.

Book en workshop her