Bedrifter som ikke forstår betydningen nå, må søke hjelp

Roar Fjellheim, gründer av Computas, og administrerende direktør Trond Eilertsen
Roar Fjellheim, gründer av Computas, og administrerende direktør Trond Eilertsen. Foto: Sarah Casu, Mediaplanet.

Saken ble først publisert i Finansavisen og på næringslivnorge.no 28.06.23

Det norske IT-selskapet Computas er ikke i tvil. Som bedriftsleder må du ta innover deg at AI kommer til å påvirke de ansattes arbeidshverdag, kundenes forventninger og hvordan dere skal drive forretningen i tiden som kommer. Eller så vil sannsynligvis virksomheten få store utfordringer med å overleve i konkurranse med andre.

Vi møter leder i Computas, Trond Eilertsen, sammen med gründer Roar Fjellheim. Sistnevnte etablerte Computas i 1985 som det første norske AI-selskapet, under navnet Computas Expert Systems. Da hadde AI allerede vært et selvstendig fag siden 1950-tallet. Fjellheim hadde interessert seg for AI siden studiedagene på NTH (nå NTNU), og ble i tillegg til sin stilling i Computas etter hvert også professor II ved UiO, der han underviste i AI og kunnskapsteknologi.

– AI fikk sitt første kommersielle gjennombrudd rundt 1980 med såkalte ekspertsystemer. Dette var systemer som kunne dokumentere, kommunisere og effektivisere bruk av menneskelig ekspertise basert på en innebygget kunnskapsbase. Men det krevde mye å bygge kunnskapsbasen og vedlikeholde den, og det hindret AI fra å ta av i større skala, forteller Fjellheim.

Trond Eilertsen har ledet Computas siden starten av 2000-tallet.

– AI-feltet har hatt sine opp- og nedturer. Computas har holdt fast ved visjonen om mer intelligente datamaskiner, samtidig som selskapet har videreutviklet sine forretningsområder og blitt en godt etablert IT-aktør i det norske markedet, sier Eilertsen.

Stordata og skyplattformer

De to AI-entusiastene forteller videre at det har pågått en spennende utvikling det siste tiåret, spesielt innenfor datadrevet maskinlæring.

– Moderne AI er et ektefødt barn av internett. Digitale verktøy er blitt allemannseie og har ført til eksponentiell vekst av brukergenererte data i digital form. Gjennom fleksible og kostnadseffektive skyplattformer som Google Cloud og Microsoft Azure, får man tilgang til den enorme regnekapasiteten som kreves for å utføre tunge læringsalgoritmer. Det muliggjør anvendelse av moderne AI og maskinlæring, forteller Fjellheim.

Skybaserte løsninger og datalagring har derfor vært en prioritet for Computas de siste syv-åtte årene.

– Å hjelpe våre kunder med å ta i bruk skyen på en sikker og forsvarlig måte, har vært et av våre største vekstområder de siste årene. For kundene er det en avgjørende faktor for å bli datadrevne og kunne ta i bruk AI, forteller Eilertsen.

Store språkmodeller og generativ AI

Siste tilskudd innen AI er enorme forhåndstrente språkmodeller som ligger til grunn for tjenester som ChatGPT. Det tilgjengeliggjør AI på en helt ny måte, fordi teknologien håndterer naturlig språk mye bedre enn tidligere. AI-assistenter bygges nå i raskt tempo inn i stadig flere av de digitale produktene vi omgir oss med, alt fra Snapchat til Microsoft Teams. De to erfarne teknologene er samstemte om at vi står midt i en revolusjon på feltet som vil påvirke de fleste områder i samfunnet og som gir oss fantastiske muligheter.

– En stor fordel med AI er at man kan overlate rutinearbeid til maskinen slik at kapasitet frigjøres til de oppgavene som trenger menneskelig kompetanse og empati. Med knapphet på arbeidskraft i både det offentlige og næringslivet, er det avgjørende at vi lykkes med å effektivisere og bruke kompetanse smart, sier Fjellheim.

– Mange vil oppleve å få AI som kollega i tiden som kommer. Det sier seg selv at de bedriftene som blir hengende etter her, vil tape i konkurransen med de som lykkes med å ta dette i bruk, sier Eilertsen.

På spørsmål om eksempler på bruk av AI hos Computas’ kunder i dag, trekker Eilertsen frem virksomheter som må gjøre vedlikehold av fysisk utstyr.

– Hos en av våre strømnettkunder som må sikre vedlikehold av strømmaster, har vi hjulpet med å utvikle en bildeplattform og maskinlæringsløsning som kan detektere feil på mastene basert på dronebilder på noen få sekunder. På den måten kan ingeniørene bruke tid på å inspisere mastene som viser tegn til feil fremfor å rutinemessig inspisere alle etter et fast tidsintervall, forteller han.

Andre eksempler han trekker frem er automatisering av prosesser, saksbehandling og kundebehandling som Computas har levert hos kunder i både offentlig og privat sektor.

Innovasjon og etikk i AI-anvendelse

Computas-lederen oppfordrer norsk næringsliv til å være offensive i å utforske teknologien og søke muligheter for bruk av AI. Selv om det kan oppleves stort, fremmed og kanskje til og med irrelevant.

– Hvis man ikke selv ser relevansen av AI for virksomheten, egne ansatte eller forretningsområdet man opererer på, bør man rett og slett søke hjelp, for det er et signal om at man er i ferd med å bli akterutseilt, sier Eilertsen. 

– Computas har utviklet det vi kaller en AI Discovery Workshop der vi hjelper med å finne gode AI-muligheter som kan benyttes til bedriftens fordel på kort og lang sikt.

Han sier også at enkelte vegrer seg på grunn av bekymringer for sikkerhet, bruk av data og etiske problemstillinger. 

– Det er en sunn skepsis, men hvis du lener deg til erfarne fagfolk, er det fullt mulig å utnytte AI allerede i dag uten å gå på kompromiss med sikkerhet eller etikk, avslutter han.

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen