AI – hva er egentlig nytt?

Fra en Computasbrosjyre på 80-tallet. Foto: Computas

Som det første selskapet i Norge leverte Computas systemer basert på anvendt kunstig intelligens (AI). Som fagområde er AI langt fra nytt. Det har røtter tilbake til 1950-tallet, og omfatter en rekke teknikker med forskjellige gode egenskaper – men det er også utfordringer, eller fallgruver om man vil. Hva har skjedd, og hvorfor nå?

Dagens mediebilde flyter over av nyhetssaker om AI. Både teknologiens fortreffelighet og de mulige farene den bringer med seg. Med ChatGPT har OpenAI og Microsoft gjort det mulig for hvem som helst å teste AI i praksis, og forstå hvor kraftfull denne teknologien kan være. Det snakkes om en ny industriell revolusjon. Engasjementet er nå stort i alle deler av samfunnet for å forstå teknologien og effektene den vil ha på hverdagen vår. Hvilke bransjer og yrkesgrupper vil påvirkes? Hvilke konkurransefortrinn eller trusler kan AI innebære for bedriften? Nye, avanserte tjenester som benytter AI, kan effektivisere, automatisere og berike mange prosesser på ulike måter. Så hvordan skal vi navigere i dette farvannet? 

Som det første selskapet i Norge leverte Computas IT-systemer som tok i bruk anvendt kunstig intelligens. Vi har årelang erfaring med kunnskapsteknologi og AI – og forståelse for teorien bak. AI er selve DNAet til Computas og har fulgt oss helt siden opprettelsen av selskapet i 1985. Det var da et fagmiljø i Veritas som så mulighetene i AI for bedre håndtering av ekspertkunnskap, og dette ble utgangspunktet for etableringen av et eget selskap – Computas Expert Systems. 

AI – fagområdets utvikling

AI som fagområde har røtter tilbake til 1950-tallet – med pionerer som Alan Turing, som for øvrig har gitt navn til et av møterommene på Computas’ hovedkontor i Akersgata i Oslo. Perioden frem til 70-tallet var preget av optimisme og store forventninger til AI-teknologien. På 1970-tallet ble derimot forskningen rundt AI møtt med store utfordringer. Offentlig støtte ble stoppet både i USA og Storbritannia. Dette resulterte i en nedgang i både finansiering og interesse, kjent som «AI-vinteren».

Imidlertid opplevde AI en gjenoppblomstring midt på 1980-tallet, takket være fremveksten av en rekke praktiske verktøy og publisitet rundt begrepet ekspertsystemer. Nye teknikker og spesialiserte datamaskiner banet vei, og verktøyene på vanlige arbeidsstasjoner og etterhvert også PC’er. Mot slutten av 1990-tallet begynte teknikker som case-based-reasoning, nevrale nettverk og maskinlæring å bli realistisk, noe som førte til betydelige fremskritt innen bildegjenkjenning, talegjenkjenning og andre områder.

2010-tallet ble naturlig språkbehandling (NLP) revolusjonert med Deep Learning-teknikker. I tillegg kom skyplattformer som Microsoft Azure og Google Cloud på markedet, noe som førte til at datamaskinkapasiteten for mange formål kan sies å være ubegrenset. Dette igjen førte til betydelige forbedringer i tekstgjenkjenning, tekstgenerering og maskinoversettelse. I dag har språk- og AI-modellene kommet langt. Fra grunnleggende logikk og symbolsk behandling til avanserte teknikker innen maskinlæring og modeller som GPT, har AI utviklet seg raskt til å bli et blitt kraftfullt verktøy. Stadig flere virksomheter tar i dag i bruk AI for å forbedre effektiviteten samt skape nye forretningsmuligheter.

Sett bakover er det to vesentlige elementer som kan sies å være “nye” i dag.

  1. Nummer en er de teknologiske mulighetene som bringes av kapasiteten i skyplattformer som Google Cloud og Microsoft Azure, med uendelig maskinkraft.
  2. Den andre er at Deep Learning har gått fra teori til praksis. Men mye av det metodiske har altså en historikk på 30-60 år!

Ansvarlig AI og etikk

Det finnes mange etiske utfordringer knyttet til bruken av kunstig intelligens, og vi i Computas reflekterer stadig over hvordan vi, både i dag og i fremtiden, kan sørge for fornuftig og etisk forsvarlig bruk. Et argument for bruken av kunstig intelligens og maskinlæring dreier seg om denne intelligensens evne til å ta forutsigbare valg, med andre ord evnen til å trekke samme slutning hver gang en gitt problemstilling dukker opp. Her vil det være trygt å påstå at algoritmene er mer forutsigbare enn oss mennesker. Les mer om reguleringer, tilgjengelige veiledere og hvordan du kommer i gang her.

Slik kan Computas hjelpe din virksomhet

Når en virksomhet skal ta i bruk AI-teknikker til praktiske anvendelser er det nyttig å gjøre en evaluering av hva slags problem AI-teknikkene skal bidra til å løse. Her kan eksperter fra Computas bidra med erfaring. Kanskje er det en kombinasjon av nye maskinlæringsmetoder og bedre kjente symbolbaserte teknikker som skaper verdi nettopp for din virksomhet!

Computas har jobbet med AI siden sin etablering i 1985. Vi har et solid fagmiljø og praktisk erfaring innenfor data science, automatisering og anvendt AI, og tilbyr rådgivning og tverrfaglig kompetanse innenfor innovasjon og IT-utvikling. Vi har kunder innenfor offentlig og privat sektor – fra startups til enterprise.

Kom i gang med AI Discovery Workshop

Nysgjerrig på hvilken betydning AI kan ha for din virksomhet? I denne kreative workshopen går vi gjennom virksomhetens mål og behov og kobler dette opp mot muligheter i teknologien. Workshopen kan gjennomføres på en hel eller en halv dag, og kan skreddersys etter ønskede fokusområder som effektivisering, automatisering, innovasjon e.l. Etter workshopen vil dere motta en rapport med anbefalinger om hvilke skritt virksomheten kan ta – på både kort og lang sikt. Les mer her!

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen