Kunstig intelligens

Stadig flere virksomheter tar i bruk nye, avanserte tjenester som benytter kunstig intelligens (KI/AI). Hvordan kan og vil AI påvirke din bransje, dine ansatte og kunder? Computas har ekspertise og erfaring innenfor AI og kan hjelpe din virksomhet med rådgivning, innovasjon og IT-utvikling.

Den teknologiske utviklingen på området er enorm og vil prege virksomheter innen alle bransjer i årene som kommer. Selv om interessen er større enn noen gang, er det krevende å sette seg inn i mulighetene som ligger i teknologien, hva som er tilgjengelig i dag og hva som kommer fremover.

Computas kan levere

 • Workshops og rådgivning
 • Utvikling av digitale løsninger som tar i bruk AI
 • Foredrag om f.eks.
  • AIs historie
  • Praktisk bruk av AI i 2023 – hva er mulig?
  • Bruk av AI og Google Cloud
  • Bruk av AI og Microsoft Copilot
  • AI og det grønne skiftet
  • AI – etikk, ansvarlighet og reguleringer
Erik Talleng diskuterer med kollegaer

Kom i gang med Computas AI Discovery Workshop

Nysgjerrig på hvilken betydning AI kan ha for din virksomhet? I denne kreative workshopen går vi gjennom virksomhetens mål og behov og kobler dette opp mot muligheter i teknologien. Workshopen kan gjennomføres på en hel eller en halv dag, og kan skreddersys etter ønskede fokusområder som effektivisering, automatisering, innovasjon e.l. Etter workshopen vil dere motta en rapport med anbefalinger om hvilke skritt virksomheten kan ta – på både kort og lang sikt.

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen