teknisk museum I/O utstilling
teknisk museum I/O utstilling. Foto: NTM

Ga AI-kraft til Teknisk museums nyvinnende utstilling

Våren 2022 åpnet Teknisk museum sin nye storsatsning – en, ny permanent data- og teleutstilling der kunstig intelligens (KI/AI) står i fokus. Ambisjonene var store. Teknisk museum ønsket ikke bare å formidle dette kompliserte og stadig mer aktuelle fagområdet – de ønsket at de besøkende skulle oppleve kunstig intelligens i praksis. Med seg på laget har de hatt Computas.

IKT handler ofte om det som skjer bak skjermen og inne i en maskin, og kan være vanskelig å kommunisere gjennom et museumsformat. Derfor ble Computas invitert til å løse hvordan IKT, med spesielt fokus på AI (artificial intelligence, kunstig intelligens) kan visualiseres på en publikumsvennlig måte. Resultatet ble utstillingen I/O, som ble designet av Snøhetta. I/O er en forkortelse for input/output og henspeiler på kommunikasjonen mellom menneske og maskin.

– Teknisk museum og Snøhetta hadde en spennende ambisjon om at utstillingen ikke bare skulle lære publikum om AI, men at de gjennom utstillingen skulle oppleve og reflektere over hvordan det faktisk virker, forteller Thomas Bech Pettersen, CTO i Computas.

Barn registrerer seg for å I/O utstillingen
En museumsgjest registrerer seg for å begynne sin unike opplevelse av utstillingen I/O. Foto: NTM

AI som bærende element

Computas ble invitert til å bidra med ekspertise på feltet. IT-selskapet har jobbet med AI siden midten av 80-tallet. Teknisk museum og Snøhetta ønsket både ideer og innspill, og ikke minst en sparringspartner som kunne veilede til faktiske løsninger som lot seg realisere. Computas har fra prosjektets tidlige idéfase i 2019 bidratt med rådgivning rundt muligheter i teknologien, tekniske løsninger og programvare.

Det ble avholdt en serie workshops rundt innhold og innretning av utstillingen. Computas utarbeidet også en løsningskisse for selve styringssystemet. En bærende ide var bruk av AI som en integrert del av utstillingen, samtidig som det var nødvendig å utforske løsninger med langsiktige perspektiver.

Persontilpasset museumsopplevelse

Resultatet ble en interaktiv utstilling som ved hjelp av kunstig intelligens tilbyr hver besøkende en persontilpasset rute gjennom utstillingen og dynamisk historiefortelling. Dette kan baseres på informasjon brukeren velger å gi om seg selv, eller hvordan brukeren responderer på gjenstandene i utstillingen.

Ved inngangen til utstillingen plukker publikum med seg en identifikasjonspinne som registrerer den enkeltes handlinger og bevegelse gjennom utstillingen, og logger seg på ved å svare på ulike spørsmål. I/O responderer med å tilby ulike løyper gjennom utstillingen som er tilpasset hver enkelt. På denne måten får hver besøkende en helt unik opplevelse, hver gang de besøker utstillingen.

Identifikasjonspinner til utstillingen I/O
Disse identifikasjonspinnene gir hver enkelt en helt unik museumsopplevelse ved hjelp av AI. Foto: NTM

Vellykket resultat

– Det har vært gøy og inspirerende å bidra med vår kompetanse i denne prosessen. Jeg er svært imponert over det Teknisk museum har fått til og hvordan utstillingen har blitt. Dessuten er vi stolte over at Computas historie også har fått en liten plass i utstillingen, sier Pettersen. Han sikter da til en Xerox 1108 «Dandelion» Lisp-maskin som ble anskaffet av Computas i 1986, og som er en av gjenstandene i utstillingen.

 – Før I/O fantes det ingen IKT-utstillinger så fullstendige og omfattende noe steds i  Norge. Vi er midt inne i digitaliseringens tid og på alle nivåer, fra skoleelever til bedriftsledere, trengs arenaer for å diskutere og forstå. Gjennom I/O forteller vi IKT-historiene, som vår fremtid skal bygges på. Og da tenker jeg avgjort på teknologi,  bærekraft og det grønne skiftet, sier museumsdirektør Frode Meinich.

Museumsdirektør Frode Meinich og HKH Kronsprins Haakon under åpningen av I/O. Foto: Håkon Bergseth Teknisk museum/NTM

Spill skal lære barn om AI

Gjennom tre somre har også Computas sommerstudenter bidratt med innhold til utstillingen hos Teknisk museum. Oppdragene har gått ut på å skape ytterligere opplevelser av hvordan KI fungerer i praksis. Arbeidet har resultert i to spill som kan benyttes av besøkende i utstillingen. Det ene er et digitalt tegnespill der spilleren tegner en figur, og ved hjelp av kunstig intelligens gjetter maskinen hva brukeren forsøker å tegne. Spillet er bygget på Microsoft Azure, og har et grensesnitt for å håndtere 1-spiller og 2-spillere. Teamene som har utviklet spillene har vært ansvarlige for hele prosessen, jobbet tett med Teknisk museum og erfarne veiledere i Computas og gjennomført brukertester i utstillingen.

Utstillingen er laget spennende for besøkende i alle aldre. Foto: NTM

Sommeren 2022 tilførte sommerstudentkullet hos Computas nok et element til utstillingen I/O. Som en permanent del av utstillingen ble det levert et spill utviklet for å lære barn og deres foreldre om maskinlæring. Spillet er tilpasset slik at det gir barna praktisk læring, samtidig som de voksne har anledning til å lese og lære om maskinlæring og hva det innebærer.

– På museet finnes selvsagt eksperter og kompetanse, men vi har veldig god erfaring med å invitere sommerstudenter inn i utstillingsprosjektene våre. Det er en flott måte å hente verdifull og ny kunnskap fra utsiden. Vi har utvekslet ideer og lært av hverandre. Kom gjerne til museet og opplev hva vi har fått til sammen, avslutter Meinich.

Teknologien vi brukte

  • Microsoft Azure
  • Azure App Service
  • Azure Custom Vision
  • Azure Blob Storage
  • Azure SQL Database
  • Python
  • Flask
  • SocketIO
  • javascript
  • Angular
Portrettbilde av Marita Vangstein

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Marita Vangstein