Google Cloud

Computas er Google Cloud Premier Partner og har et av Nordens ledende ekspert-miljø på Google Cloud Platform. Gjennom en rekke kundeoppdrag har Computas erfaring med å benytte Google Cloud Platform hos virksomheter i privat og offentlig sektor for å drive innovasjon, verdiskapning og øke konkurransekraft.

Hva er Google Cloud?

Google Cloud er en skybasert plattform for server-løs infrastruktur, datalagring og utvikling/drift av applikasjoner og systemer. Med Google Cloud får du effektive og brukervennlige løsninger for blant annet lagring, statistikk og analyse, store datamengder, maskinlæring og apputvikling. Et sikkert og smart alternativ om din bedrift tenker å bytte ut servere med sky, og en døråpner for nye muligheter.

Hvorfor Google Cloud?

Det ligger et enormt potensiale i å ta i bruk nye innovative skytjenester fra aktører som Google og de som klarer å utnytte disse mulighetene best vil få et konkurransemessig fortrinn fremover. Våre kunder har gjerne én av følgende to målsetninger når de kontakter oss om skyløsninger og Google Cloud Platform: effektivisere drift og redusere IT-driftskostnader eller drive innovasjon og forretningsutvikling. Computas har erfaring med å utnytte dette potensialet hos en rekke kunder i både offentlig og privat sektor.

Kom i gang med Computas Cloud Transformation Start

Computas Cloud Transformation Start er en workshop som hjelper virksomheter med å forstå hva som ligger bak Google Cloud Platform og hvordan man identifiserer muligheter for egen virksomhet. Med Computas Cloud Transformation Start har kunder muligheten til å lære å sette riktig omfang på prosjekter, definere sikker sky-arkitektur med riktige teknologikomponenter og utforske scenarier og muligheter med prototyper for å utvikle forretningsmuligheter. Med en slik workshop er du bedre rustet til effektiv bruk av skyteknologien.

Computas kan bistå med rådgivning og konsulent-tjenester innenfor

  • Arkitektur og sikkerhet
  • Kunstig intelligens og maskinlæring
  • Big data, data management og dataanalyse
  • Å migrere applikasjoner og data over til skyen («lift and shift»)
  • Å utvikle ekte sky-applikasjoner
  • Multi cloud og hybrid cloud
  • Kontroll over kostnader, sikkerhet og oppdateringer
  • Rådgivning og sky-strategi inkludert hybrid og multicloud


Hvorfor velge Google Cloud og Computas?

Computas er Google Cloud Premier Partner og har et av Nordens ledende ekspert-miljø på Google Cloud Platform. Computas har Google-spesialisering innenfor områdene Application Development og Machine Learning, og har en rekke erfarne Google Cloud-eksperter innenfor relevante områder som system- og applikasjonsutvikling, data management og -analyse, maskinlæring og sikkerhet. Vi har også rådgivere med ekspertise på metodikk og innovasjonsprosesser. Computas er også Microsoft Gold Partner og er en optimal samarbeidspartner for virksomheter som ønsker å ta i bruk Google Cloud i trygg kombinasjon med on-premise-løsninger og Microsoft Azure. 

Vi tar gjerne en prat med deg!

Har du flere spørsmål? Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Rune Hagbartsen