Google Cloud

Computas er Google Cloud Premier Partner og har et av Nordens ledende ekspert-miljø på Google Cloud Platform. Gjennom en rekke kundeoppdrag har Computas erfaring med å benytte Google Cloud Platform hos virksomheter i privat og offentlig sektor for å drive innovasjon, verdiskapning og øke konkurransekraft.

Hva er Google Cloud?

Google Cloud er en skybasert plattform for server-løs infrastruktur, datalagring og utvikling/drift av applikasjoner og systemer. Med Google Cloud får du effektive og brukervennlige løsninger for blant annet lagring, statistikk og analyse, store datamengder, maskinlæring og apputvikling. Et sikkert og smart alternativ om din bedrift tenker å bytte ut servere med sky, og en døråpner for nye muligheter.

Hvorfor Google Cloud?

Det ligger et enormt potensiale i å ta i bruk nye innovative skytjenester fra aktører som Google og de som klarer å utnytte disse mulighetene best vil få et konkurransemessig fortrinn fremover. Våre kunder har gjerne én av følgende to målsetninger når de kontakter oss om skyløsninger og Google Cloud Platform: effektivisere drift og redusere IT-driftskostnader eller drive innovasjon og forretningsutvikling. Computas har erfaring med å utnytte dette potensialet hos en rekke kunder i både offentlig og privat sektor.

Derfor bør du velge Computas

Computas er Google Cloud Premier Partner og har et av Nordens ledende ekspert-miljø på Google Cloud Platform. Computas har Google-spesialisering innenfor Application Development, og har en rekke erfarne Google Cloud-eksperter innenfor relevante områder som system- og applikasjonsutvikling, data management og -analyse, maskinlæring og sikkerhet. Vi har også rådgivere med ekspertise på metodikk og innovasjonsprosesser. Computas er også Microsoft Gold Partner og er en optimal samarbeidspartner for virksomheter med en multi/hybrid-skystrategi.

Portrettbilde av Jon Gunnar Aasen

Vi tar gjerne en prat med deg!

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Jon-Gunnar Aasen