Effektiv og trygg migrering til Google Cloud for Protector Forsikring

Protector Forsikring valgte Google Cloud som plattform for sin IT-infrastruktur, systemer og applikasjoner. Med rådgivning og bistand fra erfarne Google-eksperter fra Computas gikk migreringen knirkefritt.

Til tross for å ha lykkes godt med å drive egen IT-infrastruktur gjennom tre egne datasentre, så Protector Forsikring både klare fordeler og større muligheter ved å gjennomføre en migrering til skyplattformen Google Cloud. Selskapet ekspanderer stadig til nye markeder, og er avhengig av solide datasystemer i bunn.

– Målet for oss med å migrere til skyen var økt skalerbarhet, påliteligheten og sikkerheten. Vi ønsket også å ta et skritt mot en grønnere fremtid og legge grunnlaget for videre innovasjon. Og da ser vi blant annet på hvordan vi kan ta i bruk kunstig intelligens, for eksempel generativ AI, sier Marius Austnes, Leder IT Utvikling i Protector Forsikring.

Protector Forsikring har selv en solid IT-avdeling som skulle eie prosjektet. Ettersom forsikringsselskaper er under strenge reguleringer fra Finanstilsynet, krever det spesialisert kunnskap og praktisk erfaring for å lykkes med en slik migrering. Selskapet var derfor avhengig av gode rådgivere underveis som kunne bistå med spisskompetanse på Google Cloud, og lose dem trygt gjennom prosessen.

– Det var naturlig for oss å gå til Computas for å få denne hjelpen, basert på erfaringen vi allerede har med dem gjennom andre prosjekter. Ikke bare er de enormt hyggelige å jobbe med, men de er også kanskje det konsulentselskapet som er absolutt best på Google Cloud i Norge, sier Austnes, og legger til at også Google har vært en solid og viktig partner for dem gjennom prosessen.

Migrerte en måned før planlagt

Til å bistå med veiledning rundt migrasjonen assisterte fire rådgivere fra Computas med nøkkelkunnskap, opplæring og kompetanse innen identitetshåndtering, Kubernetes, sikkerhetskopiering, nettverk og sikkerhet.

– Sammen med Google har vi kunnet gi de interne ressursene i Protector Forsikring den kunnskapen og kompetansen som var nødvendig for en trygg migrering. Dette har inkludert strategi for migrering, workshops og regelmessige møter, sier Ruth Marie Dahl Jensen, seniorrådgiver i Computas, og legger til:

– Dette ble spesielt viktig da Protector Forsikring fant ut av at de ikke ville ha mulighet til å gjennomføre migrasjonen på det tidspunktet som var satt opp, og de like gjerne bestemte seg for å gjennomføre hele migrasjonen en måned før planen.

Hun berømmer Protector Forsikring for samarbeidet og deres forståelse av behovene rundt en god og trygg migrering.

– Den suverent vanligste hindringen til en god skymigrering er mangel på spisskompetanse, som man typisk først oppdager et stykke ut i prosessen. Her har Protector Forsikring hele veien ligget foran, og gjort viktige grep tidlig i prosessen.

Årets Google Cloud-partner i Norge

I september ble Computas tildelt prisen som årets Google Cloud Partner i Norge under Google Cloud Summit i Stockholm. Valget ble tatt på bakgrunn av flere kriterier, blant annet vekst i kundeportefølje, investering i kompetansebygging gjennom sertifiseringer og spesialiseringer, samt aktivitet i markedet, slik som foredragsvirksomhet.

— Vi har bygd en unik posisjon i Norden på Googles plattform gjennom å kontinuerlig investere i kompetansebygging og sertifiseringer siden 2015. Dette er verdsatt hos våre kunder og er ofte grunnen til at de har valgt oss som leverandør. Det er også en viktig del av vår kultur og et naturlig fokus hos våre ansatte, sa Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas i forbindelse med overrekkelsen av prisen.

Teknologien vi brukte

 • Terraform
 • Google Cloud
  • Compute Engine (GCE)
  • Kubernetes Engine (GKE)
  • Cloud SQL
  • Cloud Storage
  • Cloud VPC (Virtual Private Cloud)
  • Cloud VPN
  • Cloud Operations
  • BigQuery
  • Secret Manager
  • Cloud Run
  • Cloud Pub/Sub
  • Cloud DNS
  • Cloud Workstations

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ruth Marie Dahl Jensen