Generativ AI fra Google

Generativ AI har blitt en viktig støttespiller for virksomheter som ønsker å effektivisere og automatisere sine arbeidsprosesser. Google er langt framme på denne teknologien og tilbyr et bredt spekter av modeller og produkter knyttet til generativ AI. Gjennom Vertex AI er det også enklere å komme i gang enn mange kanskje tror.

Hva er generativ AI?

Generativ AI er en type kunstig intelligens (AI) som forstår naturlig språk og kan generere nye data, for eksempel tekst, bilder, lyd eller video. Generativ AI trenes og lærer seg mønstre og sammenhenger fra eksisterende data, og bruker deretter kunnskapen til å generere nye og unike data. Dette gjør generativ AI i stand til å produsere innhold som er både realistisk og komplekst.

Vertex AI

Vertex AI er en plattform fra Google Cloud hvor de har samlet sine AI-produkter og tilhørende verktøy. Gjennom plattformen kan utviklere bygge, distribuere og håndtere maskinlæringsmodeller (LLM’er), blant annet modeller for generativ AI. Vertex AI gir virksomheten tilgang til rekke AI-modeller (også kalt foundation-modeller) og forvaltede verktøy som gjør at man enkelt kan bygge og ta i bruk applikasjoner. For de som har behov for å bygge egne generative AI-tjenester er det også fullt mulig å gjøre dette basert på de samme modellene. 

Model Garden

Med Model Garden får man tilgang til en hel katalog med Googles forhåndstrente AI-modeller (LLM’er) som enkelt kan distribueres. Model Garden inkluderer modeller for generering av tekst, kode, bilder, musikk, video og mer. Det finnes over 130 modeller å velge blant, og noen av de mest populære er:
Gemini: Google’s foreløpig mest avanserte språkmodell. Gemini er multimodal, som betyr at den forstår både tekst, bilder, lyd, video og kode.
PaLM2: En slags forgjenger til Gemini. PaLM 2 er en språkmodell som er i stand til å genere tekst, for eksempel oversette, å svare på spørsmål eller generere kode.
– Codey: I stand til å generere kode basert på naturlig språk.
– Imagen: En tekst-til-bilde-modell, som lar deg generere realistiske bilder.

Vertex AI Studio

Vertex AI Studio er et verktøyet som gir enkelt tilgang til språkmodeller, samt funksjonaliteten man trenger for å teste, justere og distribuere AI-applikasjoner. Verktøyet gjør det enkelt å komme i gang med generativ AI, selv for brukere uten spisskompetanse på maskinlæring.

Tips til hvordan du kommer i gang


Webinar:
Enterprise search

Å koble interne data opp mot generativ AI-modeller er der mye av potensialet til generativ AI ligger. I dette webinaret presenterte vi mulighetene i Vertex AI og hvordan virksomheter kan bruke teknologien til å revolusjonere søk på interne data.

Whitepaper:
Lederens guide til generativ AI

Generativ AI kommer utvilsomt til å påvirke virksomheter fremover. Men kun 15 % av bedrifter og IT-beslutningstakere føler at de har ekspert-kunnskapen som trengs på dette området. I dette whitepaperet vil du som leder få kunnskapen du trenger for å komme i gang.

Kom i gang med en kreativ AI Discovery Workshop

Nysgjerrig på hvilken betydning AI kan ha for din virksomhet? I denne kreative workshopen går vi gjennom virksomhetens mål og behov og kobler dette opp mot muligheter i teknologien. Workshopen kan skreddersys etter ønskede fokusområder 

Vil du vite mer? Ta kontakt for en uforpliktende prat.