Whitepaper: Lederens guide til generativ AI

Generativ AI kommer utvilsomt til å påvirke virksomheter fremover. Men i følge en rapport fra Google* føler bare 15 % av bedrifter og IT-beslutningstakere at de har ekspert-kunnskapen som trengs på dette området.

Kickstart din generativ AI-reise

I dette whitepaperet fra Google Cloud vil du ikke bare få kunnskapen du trenger, men gjennom 10 steg også hjelp med å lage en god plan for å ta i bruk generativ AI i din virksomhet.

Her finner du:

  • En innføring i generativ AI.
  • En 30-dagers trinn-for-trinn guide for å komme i gang.
  • KPI-er for å måle generativ AI sin innvirkning.
  • Bransjespesifikke bruksområder og kundehistorier fra Deutsche Bank, TIME, og flere.

Last ned i dag for å utforske hvordan generativ AI kan skape verdi i din virksomhet.

* Google Cloud Gen AI Benchmarking Study, July 2023.