Nye takter med moderne dataplattform

Diger Distro opplevde rapportering til sine kunder som en stor og manuell oppgave, som det ofte tok flere dager å komme i mål med. For å kunne fortsette sitt arbeid for et sterkt norsk musikkliv, ga de Computas i oppdrag å effektivisere rapporteringsarbeidet og gjøre dem mer datadrevet.  

Diger Distro er en musikkdistribusjonstjeneste som jobber for å sikre at det gis ut mest mulig og best mulig norsk musikk. Kristian Kallevik, daglig leder i Diger Distro, driver også platebutikken Tiger, som har vært en hjørnestein i norsk musikkbransje i over 27 år. Gjennom snart tre tiår har han vært vitne til digitaliseringen av musikkbransjen på kloss hold. Men arbeidet med rapporter til Diger Distros kunder var fremdeles en tungvint prosess. Salgsrapportene selskapet henter ut fra strømmeplattformer som Spotify består av store og komplekse datasett, som det er krevende å håndtere manuelt. 

– Tidligere måtte jeg nesten alltid dele opp arbeidet med rapporteringen over flere dager, fordi det dukket opp andre oppgaver som måtte prioriteres, forklarer Kallevik. 

Enkel og rask rapportering

Diger Distro fikk hjelp fra Computas med å gjøre rapporteringsarbeidet enklere. 

Resultatet av arbeidet er et automatisert dashboard for musikksalgs-rapporter som oppdateres så snart nye data kommer inn, og som hjelper Diger Distro med å få både enklere oversikt og bedre innsikt. 

Det nye systemet har flere fordeler i tillegg til å effektivisere arbeidshverdagen og gjøre Diger Distro mer datadrevet. Rapportene kan også tilpasses til å levere mer informasjon enn det Diger Distro tidligere kunne tilby sine kunder, eksempelvis flere data eller datatyper og tilhørende grafikk som gjør det enkelt å lese rapportene. Dessuten er systemet skalerbart og driftes sikkert og til lav kostnad på Googles skyplattform.

– Vi sparer nå mange timer på produksjon av salgsrapporter. I dag er rapporteringen fullautomatisert, noe som også gjør at vi omgår cut/paste-problematikk som tidligere kunne skape feil i dataene. Takket være Computas’ hjelp kan flere kunder nå få sine rapporter både raskere og oftere i et ryddig oppsett, i tillegg til at det er mindre fare for feil i dataene, legger Kallevik til.

– Det var imponerende å se hvor raskt Computas klarte å gjøre seg kjent med problemet og identifisere en effektiv og tidsbesparende løsning, avslutter Kallevik.  

Meningsfylt oppdrag

Computas-teamet satte opp dbt, Google Cloud og scripts for prosessering og validering av rådata. I tillegg opprettet teamet midlertidige tabeller og tilrettela for innlasting av data til BigQuery-tabeller, samt pipelines for automasjon av prosesserings-scripts.

Michael Birkeland og Alexander Eieland, utviklere i Computas, forteller at arbeidet med prosjektet har vært både morsomt og faglig utfordrende. Ikke minst opplevdes det som meningsfylt, fordi løsningene de har utviklet vil være til hjelp for en viktig aktør i norsk musikkbransje.  

– Ingenting er bedre enn å forenkle og effektivisere kundens hverdag. Derfor var det moro å hjelpe Diger Distro med å få kontroll på og kvalitetssikre datakilder, og bruke dataene til å gi innsikt og automatisere prosesser. Det har vært givende å bidra til en mer datadrevet og fremtidsrettet hverdag for Diger Distro, forteller Birkeland og Eieland til slutt.  

Teknologien vi brukte

  • dbt
  • Google Cloud
  • BigQuery
  • Python

Portrettbilde av Rune Hagbartsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Rune Hagbartsen