Grafisk illustrasjon av skyer og kubernetes containere

Tilstandsrapport på Google Cloud Platform

State of GCP er en tjeneste der det leveres en tilstandsrapport på din virksomhets bruk av Google Cloud Platform (GCP). Vi validerer status og peker på forbedringsområder innenfor bl.a. arkitektur, sikkerhet, tilgangsstyring og kostandskontroll. Vi gir råd basert på beste praksis for bruk av GCP og sikrer kunnskapsoverføring til virksomhetens nøkkelpersonell. State of GCP tilpasses din virksomhets behov, modenhet og fremtidig ambisjon innenfor bruk av skyplattformen.

Basis gjennomgang

Nøkkelelementer for en sikker oppstart med GCP. Passer for virksomheter som akkurat har begynt å bruke GCP, eller som planlegger å ta i bruk GCP. Det utarbeides en rapport med funn og anbefalte tiltak, med mulighet for grundigere gjennomganger av gjennomgåtte temaer.

Standard gjennomgang

Grundig gjennomgang av alle aspekter av GCP, identifisere forbedringsområder, samt tilrettelegge for oppskalering. Passer for virksomheter som allerede benytter seg av GCP. Sikre produksjons-klargjøring for allerede igangsatte ressurser. En serie workshops, presentasjon og samtale med fremleggelse av rapport.

Premium gjennomgang

Detaljert ekspertgjennomgang av GCP-oppsett. Passer for virksomheter som har benyttet seg av GCP i større grad i en periode, og ønsker å bevege seg videre til produksjon eller videre oppskalering. Computas utfører kontroller, presentasjon med anbefalinger med potensielle oppfølginger.


Hvorfor velge Google Cloud og Computas?

Computas er Google Cloud Premier Partner og har et av Nordens ledende ekspert-miljø på Google Cloud Platform. Computas har Google-spesialisering innenfor områdene Application Development og Machine Learning, og har en rekke erfarne Google Cloud-eksperter innenfor relevante områder som system- og applikasjonsutvikling, data management og -analyse, maskinlæring og sikkerhet. Vi har også rådgivere med ekspertise på metodikk og innovasjonsprosesser. Computas er også Microsoft Gold Partner og er en optimal samarbeidspartner for virksomheter som ønsker å ta i bruk Google Cloud i trygg kombinasjon med on-premise-løsninger og Microsoft Azure. 

Portrettbilde av Rune Hagbartsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Rune Hagbartsen