Skykraft – En metode for å gi kraft til teknologien

Stadig flere virksomheter tar i bruk skyplattformer som Microsoft Azure Platform, Google Cloud Platform og Amazon Web Services. Computas har hjulpet mange titalls kunder til skyen. Vi vet at gevinsten kan være enorm. Men vi vet også at skyplattformene i seg selv ikke gjør jobben. Basert på 35 års erfaring med systemutvikling, og med et av Nordens fremste fagmiljø på skyteknologi, leverer Computas rådgivning og tjenester til en rekke kunder i både offentlig og privat sektor. Kall det gjerne Cloud Broker, skymegler eller skyekspert. Vi ser på det som en metode for å gi kraft til teknologien. Kraft slik at skyen blir en katalysator for innovasjon, verdiskapning og økt konkurransekraft.

Realisering

Gode forberedelser
Kartlegge status, legge plan

Navigere i et komplekst landskap
Ta valg, gjøre de riktige tingene – og gjøre dem riktig

Faktisk gjennomføring
Flytt og bygg effektivt med lav risiko

Endringsevne

Innovasjonsprosesser
Raskt fra idé til produkt

Datadrevet og smidig kultur
Utviklingsfabrikk basert på DevOps-
tankegang

Kontinuerlig kompetansebygging
Kompetanseoverføring til egne ansatte og tilgang til spisskompetanse

Kontroll

Finansiell og merkantil kontroll
Kontinuerlig monitorering av pris og vilkår, optimalisering

Sikkerhet
Evaluering og optimalisering for sikkerhet i skyen

Utnytte nye muligheter i teknologien
Fange opp og prioritere endringer og oppdateringer i plattformen

«Vi har store ambisjoner for modernisering av vår statistikkproduksjon i skyen. Som vår cloud broker hjelper Computas oss med tilgang til skytjenester og spisskompetanse på dette området.»

Christian Thindberg,
IT-direktør – Statistisk Sentralbyrå

Da Computas kom til oss var de godt informert om hvilke teknologiplattformer som ville egne seg best til de respektive oppgavene. Det har vi hatt stort utbytte av.

Ståle Heitmann, CTO, Elvia – Les hele historien her!

De nye løsningene Computas har vært med på å lage er et viktig bidrag i styrkingen av vår konkurransekraft.

Are Føllesdal Tjønn, Senior VP of Software Engineering, Aker Solutions – Les hele historien her

Skykraft⎪Tjenestetilbud

Realisering

Computas cloud adoption services
Cloud transformation start
Cloud transformation plan
Cloud transformation run

Computas AI services
Cloud AI discovery
Cloud AI lab
Cloud AI run

Computas cloud governance and
advisory services
Cloud advisory

Endringsevne

Computas devops services
DevOps discovery workshop
DevOps Assessment
DevOps Execution

Computas cloud governance and
advisory services
Cloud advisory

Computas Design Sprint
Design sprint workshop

Kontroll

Computas cloud security services
Cloud security assessment
Cloud security monitoring

Computas cloud governance and
advisory services
Cloud optimize
Cloud administration
Cloud monitoring