Kostnadskontroll i skyen

Det finansielle og merkantile ved bruk av skyplattformer er en stor overgang fra tradisjonell kostandskontroll innenfor IT-drift. Oversikt over endringer i priser og vilkår, samt riktig budsjettering av bruk er utfordringer som går igjen, spesielt etter hvert som omfanget øker. Computas møter stadig virksomheter som har forsøkt seg i dette landskapet alene. De rapporterer om at de var lite forberedt på de finansielle aspektene før de gikk i gang, og har utfordringer med å få oversikt og kontroll. Vi kan bistå med en rekke tjenester for å forberede eller forbedre kostnadskontroll i din virksomhet ved bruk av skyplattformer.

Optimal on-boarding

Vi hjelper deg med å opprette skyplattformen i tråd med beste praksis. Du betaler for det du trenger fra start – og får et godt utgangspunkt for å få oversikt over faktiske kostnader.

Rapportering

Computas hjelper deg med å forstå innebygde verktøy i skyplattformen og hvordan du effektivt ved hjelp av disse kan spore kostnadene allerede fra starten av.

Analyse

Basert på vår erfaring, kunnskap og verktøy gjør vi en analyse av din bruk av skyplattformen. Vi gir deg forslag og alternativer til hvordan du kan optimalisere skybruken og unngå unødvendige utgifter.

Visste du at…

  • over halvparten av de som planlegger å ta i bruk skyteknologi rapporterer at motivasjonen er kostnadsreduksjon. Likevel rapporterer hele 45 % at utfordringene i ettertid nettopp er kostnadskontroll (kilde: EYs Cloud Maturity Survey, norske virksomheter, offentlig og privat sektor)
  • det i følge Gartner ikke er uvanlig at sky-regningene i det offentlige er to til tre ganger høyere enn forventet. 

Portrettbilde av Rune Hagbartsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Rune Hagbartsen