Kostnadskontroll

Det finansielle og merkantile er en stor utfordring for de fleste kunder som benytter skyplattformene i et visst omfang – å holde oversikt over endringer i priser og vilkår, kunne gjøre god budsjettering og kostnadskontroll. Over halvparten av de som planlegger å ta i bruk skyteknologi rapporterer at motivasjonen er kostnadsreduksjon, likevel rapporterer hele 45 % at utfordringene i ettertid nettopp er kostnadskontroll (kilde: EYs Cloud Maturity Survey 2019, norske virksomheter, offentlig og privat sektor)

Dette er også noe vi kjenner igjen som en utfordring som går igjen hos mange av våre kunder, spesielt når bruken av sky får et visst omfang. Dette er dessuten utfordringer som slår inn i andre deler av organisasjonen, og kan derfor fort bli en show-stopper dersom det ikke gjøres riktig. De av våre kunder som har forsøkt seg i dette landskapet alene, rapporterer om at de var lite forberedt på dette før de gikk i gang, og at de har store utfordringer med å få oversikt og kontroll. 

Hvorfor kostnadskontroll?

I følge Gartner “er det ikke uvanlig at sky-regningene i det offentlige er to til tre ganger høyere enn forventet. I 2020 vil 80 % of virksomhetene overskride sine Cloud-IaaS-budsjetter på grunn av manglende kostnadskontroll.”

Kontinuerlig kontroll av utgiftene er viktig for å unngå overraskelser

Det finnes mange ulike måter å spare penger på, avhengig av bruksmønsteret ditt

Våre tjenester for kostnadskontroll

Optimal on-boarding

Vi hjelper deg med å opprette skyplattformen. Du betaler for det du trenger fra starten av og får et godt utgangspunkt for å få oversikt over faktiske kostnader.

Native verktøy og rapportering

Computas hjelper deg med å forstå native verktøy og hvordan du effektivt ved hjelp av disse kan spore kostnadene allerede fra starten av.

Kostnadskontroll-analyse

Unngå potensielt bortkastede utgifter på sky-ressurser. Basert på vår erfaring, kunnskap og verktøy kan du unngå typiske fallgruver. Vi kan gi deg forslag og alternativer til hvordan du kan optimalisere skybruken.

Vi tar gjerne en prat med deg!

Har du flere spørsmål? Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Rune Hagbartsen