Hvordan kan bedriften komme raskt i gang med AI?

Den siste tids utvikling på AI-fronten markerer et av de største paradigmeskiftene i teknologihistorien. Mange bedrifter er allerede i gang med å gjøre organisasjonen mer effektiv ved hjelp av AI. Andre er usikre på hvor de skal begynne. Her har vi samlet AI-ekspertenes konkrete tips til hvordan du kan komme i gang.

Teknologien har potensial til å dramatisk effektivisere arbeidsoppgaver og prosesser. Denne typen bruk av AI vil raskt bli en hygienefaktor i konkurranse med andre. I tillegg åpner det seg helt nye muligheter for innovasjon og forretningsutvikling. 

– Det virkelige potensialet til generativ AI ligger i å koble teknologien med bedriftens forretning, interne data og systemer. Da kan man skape skreddersydde løsninger tilpasset bedriftens unike behov. De som lykkes med dette vil få et konkurransefortrinn fremover. Det sier Morten Forfang. Han er rådgiver og fagdirektør i Computas og har en doktorgrad i kunstig intelligens.

Forfang har lang erfaring med å hjelpe norske virksomheter med å ta i bruk AI for å effektivisere egen drift og vinne frem i markedet. Det siste året har det vært spesielt stor interesse for generativ AI. 

– De som henvender seg til oss, kjenner sin egen virksomhet godt. Samtidig sliter de ofte med å se hvilke problemer de faktisk kan og bør forsøke å løse med AI, forteller Forfang og legger til:

– Det ligger stort potensial i å sette sammen de som har peiling på teknologi og de som kjenner virksomheten godt. 

Morten Forfang, fagdirektør i Computas. Foto: TU Media.

Skap kobling mellom teknologi og forretning

Computas har utviklet en egen AI Discovery Workshop, som har gitt gode resultater for virksomheter i en rekke ulike sektorer og bransjer. Workshopen skreddersys etter ønskede fokusområder som effektivisering, automatisering, innovasjon eller lignende. 

Forfang har erfart at workshopen ofte fungerer som en øyeåpner, fordi det kan være lettere å se mulighetene når man ser organisasjonen utenfra: 

– I workshopen er det vår jobb å vise hvordan AI kan skape verdi med bedriftens mål og behov som bakteppe, sier Forfang.

Etter workshopen utarbeider Computas-ekspertene en rapport, som inneholder anbefalinger om hvilke skritt virksomheten kan ta på både kort og lang sikt. Mange velger å gå videre med testing eller utvikling av piloter.  

Computas’ AI-ekspert Morten Forfang understreker verdien av å lære gjennom å teste:

– Vi har erfaring med at det er mange lavthengende AI-frukter norske bedrifter kan plukke. Dette kan gjerne være mindre prosjekter, men det gir erfaring og ikke minst inspirasjon til å virkelig dra nytte av teknologien i stor skala, avslutter han. Les mer om hvordan en AI-workshop kan hjelpe din virksomhet her.

AI-guide for ledere

Det er krevende å være leder når de teknologiske endringene er så omfattende og raske som nå. Google har utviklet et whitepaper der du som leder får en guide på hvordan du kan gripe de nye AI-mulighetene, spesielt med fokus på generativ AI. Guiden gir deg en konkret 10-trinns plan for å komme raskt i gang med implementering av AI på en ansvarlig og risikofri måte Den trinnvise oppskriften inneholder også KPI-er som kan brukes til å måle generativ AIs innvirkning på virksomheten, samt eksempler på bransjespesifikke bruksområder. 

Last ned whitepaperet her:

Klikk her dersom skjemaet ikke vises på din enhet!