FAT-ML, XAI og ansvarlig brug af kunstig intelligens

Brugen af kunstig intelligens (KI/AI) tager fart og bliver hele tiden brugt til nye formål. Teknologien har potentiale til at gøre hverdagen mere effektiv, men det medfører også en række nye problemstillinger. På mange måder er brugen af kunstig intelligens et af de største etiske dilemmaer i samtiden, og det er noget der diskuteres heftigt både i og uden for de tekniske fagmiljøer.

Kunstig intelligens er ikke bare noget vi taler om. Studier og analyser viser at brugen af kunstig intelligens indenfor erhvervsliv vil stige betragteligt og føre til økonomisk vækst og øget effektivitet. Erhvervsledere bør derfor orientere deres virksomhed mod anvendelse af kunstig intelligens – men det må samtidigt gøres på en ansvarlig måde.

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes?

Der knytter sig mange etiske udfordringer til brugen af kunstig intelligens, og i Computas reflekterer vi til stadighed over hvordan vi, både i dag og i fremtiden, kan sikre at denne teknologi anvendes på en fornuftig og etisk ansvarlig måde. Ifølge et argument til støtte for kunstig intelligens kan automatiseret intelligens tage forudsigelige beslutninger, altså træffe samme beslutning hver gang et problem af en bestemt type dukker op. Dermed vil man kunne påstå, at algoritmerne er mere forudsigelige end os mennesker.

Hvis vi dykker dybere ned i den refleksion, møder vi dog situationer hvor forudsigelighed ikke er det eneste grundlag for en god beslutning. Kunstig intelligens må være mere intelligent end som så. For at forstå dette bedre, bør vi betragte mennesket og vores egenskaber. Menneskeligt fællesskab baserer sig på en fælles vilje til og forsøg på at være retfærdige, ansvarlige og handle transparent.

Retfærdig, ansvarlig og transparent kunstig intelligens

Det er netop muligheden for at opnå sådanne egenskaber FAT-ML (Fairness, Accountability and Transparency in Machine Learning) og XAI (Explainable AI) udforsker nærmere. For at erhvervslivet for alvor kan begynde at bruge kunstig intelligens på en god og ansvarlig måde, er det derfor nødvendigt at få en god forståelse for disse principper.

I Computas har vi arbejdet med kunstig intelligens siden midten af 80’erne og har opbygget et stærkt fagmiljø med dyb teoretisk og praktisk ekspertise. Vi hjælper vores kunder med at forstå, hvordan de kan anvende og drage fordel af kunstig intelligens på en retfærdig, ansvarlig og transparent måde.

Get started with AI Discovery Workshop

Curious about the impact AI can have on your business? In this creative workshop, we will explore your company’s goals and needs and connect them with opportunities in technology. The workshop can be conducted over a full or half day and can be tailored to focus on areas such as efficiency, automation, innovation, and more. After the workshop, you will receive a report with recommendations on the steps your business can take in both the short and long term.

Vil du vide mere?

Så kontakt venligst

Mikkel Ebbesen