FAT-ML, XAI og ansvarlig brug af kunstig intelligens

Brugen af kunstig intelligens tager fart og bliver hele tiden brugt til nye formål. Teknologien har potentiale til at gøre hverdagen mere effektiv, men det medfører også en række nye problemstillinger. På mange måder er brugen af kunstig intelligens et af de største etiske dilemmaer i samtiden, og det er noget der diskuteres heftigt både i og uden for de tekniske fagmiljøer.

Kunstig intelligens er ikke bare noget vi taler om. Studier og analyser viser at brugen af kunstig intelligens indenfor erhvervsliv vil stige betragteligt og føre til økonomisk vækst og øget effektivitet. Erhvervsledere bør derfor orientere deres virksomhed mod anvendelse af kunstig intelligens – men det må samtidigt gøres på en ansvarlig måde.

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes?

Der knytter sig mange etiske udfordringer til brugen af kunstig intelligens, og i Computas reflekterer vi til stadighed over hvordan vi, både i dag og i fremtiden, kan sikre at denne teknologi anvendes på en fornuftig og etisk ansvarlig måde. Ifølge et argument til støtte for kunstig intelligens kan automatiseret intelligens tage forudsigelige beslutninger, altså træffe samme beslutning hver gang et problem af en bestemt type dukker op. Dermed vil man kunne påstå, at algoritmerne er mere forudsigelige end os mennesker.

Hvis vi dykker dybere ned i den refleksion, møder vi dog situationer hvor forudsigelighed ikke er det eneste grundlag for en god beslutning. Kunstig intelligens må være mere intelligent end som så. For at forstå dette bedre, bør vi betragte mennesket og vores egenskaber. Menneskeligt fællesskab baserer sig på en fælles vilje til og forsøg på at være retfærdige, ansvarlige og handle transparent.

Retfærdig, ansvarlig og transparent kunstig intelligens

Det er netop muligheden for at opnå sådanne egenskaber FAT-ML (Fairness, Accountability and Transparency in Machine Learning) og XAI (Explainable AI) udforsker nærmere. For at erhvervslivet for alvor kan begynde at bruge kunstig intelligens på en god og ansvarlig måde, er det derfor nødvendigt at få en god forståelse for disse principper.

I Computas ønsker vi at bidrage til en dybere forståelse for hvordan kunstig intelligens kan bruges på en ansvarlig, transparent og retfærdig måde. Derfor har vi etableret et forskningssamarbejde med IT-Universitetet i Danmark og Universitet i Oslo i Norge, hvor vi ser nærmere på hvordan vi kan benytte kunstig intelligens i dag, i morgen og i fremtiden. Det er en naturlig del af Computas’ DNA, fordi vi har arbejdet med kunstig intelligens siden midten af 80’erne og har opbygget et stærkt fagmiljø med dyb teoretisk og praktisk ekspertise.


Automatisering Big data Cloud platform Dataanalyse Kunstig intelligens

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte:

Nikolaj Elniff Larsen