rambollbygningen

Cloud strategi skal hjelpe Rambøll med bedret bruk av data

Den danske, rådgivende ingeniørvirksomheten Rambøll er i gang med en overføring til en mulitcloud-strategi, og har bedt Computas om hjelp i prosessen. Forventningen er å sikre bedre dataforvaltning – og å skape et fundament for full utnyttelse av data og kunstig intelligens i fremtiden

Det er i Rambølls energidivisjon, som blant annet jobber med havvind, at Computas skal hjelpe til med å integrere skyløsninger i det daglige konsulentarbeidet.

– Helt konkret jobber vi sammen med Computas og Google for å skape et mer effektivt oppsett med vår inhouse software ROSAP, som vi bruker til å designe fundamenter til havvindmøller. Vi jobber derfor med modellering innen blant annet vindforhold, bølgeklima, geoteknikk og ståldesign, sier Ronnie Refstrup Pedersen, Senior Chief Consultant, Rambøll.

– Det er software innenfor hver disiplin, og ideen har hele tiden vært å få vår software til å fungere effektivt i skyen. Vi vil samle og automatisere verktøykassen i én samlet mappe. På den måten kan vi lage databaser og bruke vår historiske data til noe fornuftig, altså å trekke ut verdier av større datamengder, forsetter han.

Samarbeider mellom Rambøll og Computas startet for rundt fire år siden, da Rambøll besluttet å begynne arbeidet med å screene forskjellige skypartnere. 

– Vi fant ut av at Google Cloud hadde gode produkter i forhold til dataforvaltning, og så har vi et håp om å komme til å bruke mye mer maskinlæring, så vi kan benytte oss av all data til noe konstruktivt. Og der er Google lengst fremme etter vår vurdering, sier Ronnie Reftstrup Pederesen.

Computas hjalp oss med å utviklingen av et setup for sky som understøtter våre verktøy til design av havvind. Computas har vært til god hjelp og veiledning

Ronnie Refstrup Pedersen, Senior Chief Consultant, Rambøll.

Forretningsforståelse tar tid

For å kunne tilby best mulig hjelp og veiledning, måtte Computas kjenne Rambølls virksomhet i dybden. Denne type tiltak tar tid. Det er en investering man må velge å foreta seg, fordi det er nødvendig for å oppnå et langsiktig og suksessfullt samarbeid for begge parter. Dette ble verdsatt av Rambøll.

– Til å begynne med brukte vi Computas til å forstå hvordan man effektivt kan benytte seg av vår software ROSAP og GCP, men også til databaseopsetninger, Big Query og BIg table. De undersøkte vår virksomhet, og fikk en god forståelse for hvem vi er. Computas investerte mye tid på å virkelig forstå hva havvind er og hvilken software vi bruker, forklarer Ronnie Reftstrup Pederesen.

– Etter at vi fikk en master agreement med Google har fokuset på skyløsninger økt betydelig. Computas hjalp oss med å utviklingen av et setup for sky som understøtter våre verktøy til design av havvind. Computas har vært til god hjelp og veiledning, sier han.

Det er en motivasjonsfaktor å skape verdi

Hos Computas har sjefsingeniør Hans Harald Wennersgård vært en del av Rambøll-prosjektet fra første dag. Han er ikke i tvil om at arbeidet med Rambøll er interessant for begge parter.

– En stor del av vårt fokus har vært på å hente ny innsikt i de dataene vi allerede har, og å finne nye måter å utnytte de dataene vi har tilgjengelig, sier Harald Wennersgård.

Samtidig har Computas og Rambøll arbeidet tett sammen om programmer som kan overvåke installasjoner, så man vet når komponenter skal skiftes ut. PÅ den måten kan man forutse slitasje og dermed redusere vedlikeholdskostnader.

– Som teknologinerd oppleves alt med teknikk og det å se data brukt i praksis ute i den virkelige verden spennende. Nå man kan se at arbeidet man har gjort faktisk skaper verdi i form av store besparelser eller nye tekniske løsninger – som i dette tilfellet havvind – er det en stor motivasjonsfaktor, sier Hans Harald Wennersgård.

Portrettbilde av Rune Hagbartsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Rune Hagbartsen