Smart å stille dumme spørsmål tidlig hvis du vil lykkes med sky

Det å gå fra et lokalt datasenter til sky er både enkelt og krevende. Hvilke spørsmål er det norske bedrifter trenger svar på for å lykkes med skyteknologi?

Saken ble først publisert på tu.no 17.03.2023

Det å gå fra et lokalt datasenter til sky er både enkelt og krevende. Hvilke spørsmål er det norske bedrifter trenger svar på for å lykkes med skyteknologi?

– Fordi kundenes utgangspunkt varierer, er det avgjørende å ta stilling til de grunnleggende tingene først. I starten er kundene mest opptatt av hvordan ting fungerer i skyen. 

Dette sier Morten Forfang, fagdirektør for skyplattform i Computas. Det norske IT-selskapet leverer tjenester som hjelper kunder med å migrere til og ta i bruk skyplattformer, og er blant Nordens fremste på Google Cloud. 

Hva er motivasjonen?

Forfang skisserer et par av de ulike utgangspunktene – som vil kunne gi ulike innfallsvinkler til skyreisen.

– Det er ganske vanlig at deler av organisasjonen har satt i gang mindre skyprosjekter, men at det mangler en helhetlig oversikt og plan for skyreisen. Det kommer et punkt der de ønsker en samlet tilnærming. Andre har en avtale med et datasenter som går ut, de står ved et veiskille og vurderer at tidspunktet er riktig for sky.

Han forteller at motivasjonen kan variere; det er de som vil til skyen for å bli mer effektive eller spare penger, de som tar steget for å styrke konkurranseevnen, og de som vil skape grunnlag for innovasjon og nytenkning.

Uansett er det en del aha-opplevelser som venter. 

– Ofte er det slik at de såkalt dumme spørsmålene kommer opp etter hvert, men vi råder kundene til å legge en god plan for hele skyreisen før de går i gang, sier Forfang. 

Han trekker frem kostnadskontroll, sikkerhet og kompetansebygging som viktige områder.   

– Dette er områder der det faktisk er veldig smart å stille dumme spørsmål, sier han.

Hvordan kan jeg vite hvor mye det koster?

Økonomisk er det grunnleggende annerledes å budsjettere ut fra investering og avskrivning, enn at alt blir løpende driftsutgifter i skyen. Med hensiktsmessig styring så gir skyen en annen form for forutsigbarhet, men også større anledning til å påvirke prisen, i følge Forfang.

– En klassisk felle er at man tror det er så enkelt som å vippe alt over i skyen og så jobbe på samme måten som før. Har du kjøpt hardware så kan webtjenesten din surre og gå – kostnadene er kjente og allerede tatt. Men skal dataene lagres på en server i skyen, er det en helt annen betalingsmodell som gjelder, understreker Forfang. 

Han sier at flere av kundene som henvender seg til Computas trenger hjelp med å få bedre kostnadskontroll.

– Det er viktig å forstå mekanismene i skyplattformen dersom man skal ha god kontroll med de løpende kostnadene, sier han.

Morten Forfang i Computas. Foto: TUM Studio 

Er det sikkert? Har jeg backup?

– Noen tror at de ikke trenger å tenke på at ting kan forsvinne i skyen, men det må de faktisk gjøre, sier Forfang med et smil.

Uansett hvor dataene er lagret, er risikoen alltid til stede for at et eller annet kan skje. 

– Sikkerhetsmekanismene i for eksempel Google Cloud er gjennomtenkte, solide, enkle å bruke og allikevel sofistikerte. Mekanismene er også gjennomgående. Det er som å gå fra å ha nøkler på hver dør i huset til å ha et sentralt alarmsystem. Alarmsystemet kan gi deg muligheten til å sikre hele huset med et tastetrykk, men også det motsatte – du kan åpne hele huset eller enkelte rom med et tastetrykk. 

Forfang poengterer at det er viktig å kjenne plattformen godt for å utnytte sikkerhetsmekanismene riktig, samt ha gode rutiner i sikkerhetsarbeidet.

– For de aller fleste er det sånn at sikkerheten i skyen er å foretrekke framfor sikkerheten on-prem, men det betyr ikke at man ikke skal gjøre risikobetraktninger eller kan overlate sikkerhetsarbeidet til plattformleverandøren.

Computas rådgir mange kunder innenfor personvern og sikkerhet i skyen. 

– Enkelte av våre kundeforhold har startet ved at kunden trenger hjelp til å rydde opp etter at de har vært utsatt for et dataangrep. Det er kjedelig å innse for sent at man ikke hadde sørget for en backupløsning som virker, forteller Forfang. 

Har vi riktig kompetanse?

Selve skyovergangen trenger ikke være så vanskelig å gjennomføre.

– De store plattformleverandørene har metodiske rammeverk, for eksempel Azure CAF og Google RAMP. Computas sitt rammeverk er kalt Skykraft, og er basert på vår erfaring fra å hjelpe flere titalls nordiske kunder med skyreisen de siste årene, fortsetter han. 

Dersom man ønsker å virkelig høste gevinster gjennom teknologien, må man ha en forretningsorientert plan for skyreisen.

– Mange strever med å stå løpet ut, de vipper ting over i skyen uten å endre måten å jobbe, sier Forfang.

Han forteller at overgangen til sky kan oppleves som en krevende omstilling. For en tradisjonell IT-avdeling kan det bli et kulturkræsj når gamle skiller viskes ut til fordel for en mer åpen tilnærming. Derfor inneholder Computas’ rammeverket også andre aspekter enn de rent tekniske – som at kompetansegap i organisasjonen må tettes. 

– En devops-tankegang har den forretningsmessige fordelen at det er kortere vei fra utvikling til noe er satt i drift/produksjon. 

– I skyen er infrastrukturen virtuell  – den kan skapes der og da for et spesifikt formål på veien fra utvikling til produksjon. Etter hvert kan denne infrastrukturen håndteres på liknende måte som softwareproduksjon, og verktøyene som understøtter dette er bedre integrert i skyen enn on-prem, utdyper han. 

En plattform for innovasjon

Forfang er entusiastisk til muligheten for innovasjon som ligger i skyen. 

– Men det kreves både vilje og kompetanse for å utnytte verktøykassa på en måte som skaper verdi. Der opplever vi at våre kunder setter stor pris på at vi som konsulentselskap tar med oss spisskompentanse på skyplattformen, men også erfaring fra å ha gjort denne reisen sammen med utallige kunder. Målet vårt er å hjelpe kundene til å ta ut potensialet i plattformen, forteller han.

Blant de største fordelene Forfang ser ved skyen er mulighetene til å gjøre raske endringer, til enkelt å teste ut nye løsninger, til å våge uten at det trenger å medføre risiko.

– Effektivisering, automatisering, AI – med all den tilgjengelige teknologien er terskelen for å prøve ut nye ting nesten null.

Forfangs fire tips til skyreisen

  • Legg en helhetlig plan. Husk sikkerhet, forretningsverdi og kompetansebygging. 
  • Forstå kostnadsmekanismene. Ikke la kostnadene løpe løpsk. 
  • Husk back-up i skyen. Ja, det er en greie – også i skyen kan ting forsvinne!
  • Tenk stort, start smått. Da høster du gevinster tidligere og lærer underveis.