Kan High Performance Computing i skyen hjelpe oss med å forstå mer av solen?

Foto: Jo Ramsey, SC Photography

I november gikk konferansen Supercomputing 2022 (SC2022) av stabelen i Dallas. Konferansen omhandlet High Performance Computing (HPC), og blant 12.000 deltakere fant man verdens techgiganter, store forskningsmiljøer – og Computas. 

HPC er en betegnelse på bruk av superdatamaskiner som gir høyere ytelse og beregningskraft enn man får ut av en vanlig datamaskin ved å bruke mange datamaskiner samtidig. Mange forskningsprosjekter krever tilgang til denne typen maskiner og nettverking med lav latenstid for å kunne utføre tunge beregninger, simuleringer og større dataanalyser med mye lagring. Dette kan være store og komplekse jobber som et menneske eller en ordinær datamaskin ikke har kapasitet til å gjennomføre i løpet av millioner av år.

Når astrofysikere møter de skarpeste hodene i Google

Fra Computas deltok sjefsingeniør Hans-Karim Tellum-Djarraya. Han jobber til vanlig som forretningsutvikler og kundeansvarlig mot forskningsmiljøer som benytter Google Cloud. For mange av disse kundene åpner HPC i kombinasjon med skyteknologi dørene for svært spennende forskningsprosjekter. 

– Vi hadde booket en rekke møter mellom Googles internasjonale ekspertise på feltet og våre kunder og samarbeidspartnere som deltok på konferansen. Møtene var svært nyttige og inspirerende for alle parter, forteller Tellum-Djarraya.

Google hadde i følge Tellum-Djarraya dedikert sine beste ressurser til møtene og kunden stilte skarpskodd. Sammen jobbet de seg gjennom alle sentrale aspekter ved det å kjøre HPC i sky. 

Blant de som var med i disse møtene var astrofysikk-miljøet ved Universitetet i Oslo, som driver med det kanskje mest ekstreme HPC-arbeidet i Norge. De forsker blant annet på solfysikk og solsimuleringer, er verdensledende på området og anvender i stor grad meldingsintensiv HPC for kjøring av beregninger. 

– Det er stort og komplekst og mye er basert på kode med lang livssyklus, så jeg var spent på hva vi ville få ut av møtet. Det sentrale spørsmålet var hvor godt public cloud ville passe til disse problemstillingene, forteller Tellum-Djarraya.  

Konklusjon fra disse samtalene var imidlertid at Google Cloud sannsynligvis vil kunne egne seg godt til å bistå astrofysikerne i å oppnå sin drøm om å simulere hele solen. Dette er arbeid som pågår og som man foreløpig har løst delvis, men som krever så storskala beregningskraft at det hittil har vært vanskelig å favne om en full simulering.    

En av de som deltok i møtene var Kevin Kissel, Technical Director for HPC and Quantum i Google.

– Avanserte beregningsteknikker forsterker observasjonsvitenskap som astronomi på mange overraskende måter, og gir innsikt som ellers ville ha krevd urealistisk store eller sensitive instrumenter. Oslo-teamets tilnærming til beregningsbasert solfysikk slår meg som original, ambisiøs og veldig lovende, forteller Kissel.

Meningsfulle møter

Computas’ representant kunne reise hjem fra USA med mange nyttige møter og inspirasjon i bagasjen. 

–  Uken i Dallas ga sterke indikasjoner på at det vil bli svært spennende å se hvordan HPC i skyen kan bidra til å akselerere fremtidig forskning. Enten det dreier seg om å forstå mer av solen, klimautfordringer og andre forskningsprosjekter som treffer FN sine bærekraftsmål direkte. Det føles virkelig meningsfullt å få være med på slikt, avslutter han. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Hans Karim Tellum-Djarraya