Computas vant skyavtale for forskningsmiljøer i 9 land

Mann med lue skriver på white board

– Potensialet for forskning og utdanning ved å ta i bruk skyteknologi i større grad er enormt. Dette er en veldig spennende avtale for Computas hvor vi vil kunne levere stor verdi til de som benytter seg av den, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

Det er gjennom prosjektet Open Clouds for Research Environments (OCRE) at organisasjonen GÉANT har gjennomført anskaffelsesprosesser for skyavtaler til den europeiske kunnskapssektoren. Sektoren i seg selv dekker mer enn 50 millioner brukere fra tusenvis av forskningsinstitusjoner i 40 europeiske land. Formålet er å tilby forskere i Europa en felles, enkel tilgang til kommersielle skytjenester, uten administrative og byråkratiske prosesser. I 2020 ble en ny, omfattende anbudsrunde igangsatt.

– Konkurransen går ut på at man leverer ett tilbud, per skyplattform, per land. Det er samlet levert ca. 1200 tilbud i 40 land, og 50 leverandører har vunnet til sammen 500 avtaler, sier Trond.

Han meddeler at Computas, som er Google Cloud Premier Partner, leverte tilbud på Googles skyplattform i ni europeiske land: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Romania, Moldova, Nord Makedonia og Hellas. Og det til stort hell.

– I november fikk vi beskjeden om at vi i hard konkurranse vant anbudene på Google Cloud Platform i alle ni land, forteller Trond.

Økende skybruk i forskningsmiljøet

Rammeavtalene for disse ni landene er blitt inngått mellom Computas og GÉANT og strekker seg ut store deler av 2024. GÉANT er samarbeidsorganisasjonen for nasjonale forskningsnettene i Europa, og det er Uninett i Norge som blir Computas’ kontaktpunkt her til lands. Uninett er kunnskaps-Norges IKT-infrastrukturselskap og tilbyr sine kunder tilgang til rammeavtalene.

– I Norge er det omtrent 25 institusjoner i forskningsmiljøet som i dag benytter seg av rammeavtalen fra OCRE. Trenden er økende, og vi forventer å se langt større skybruk i fremtiden. I tillegg til bedre vilkår, samt enkel og lik tilgang på plattformene, er vi også glad for å tilby komplementær kompetanse via våre samarbeidspartnere som Computas, sier avdelingsdirektør for kundeavdelingen i Uninett, Bjørn Helge Kopperud.

Kan bikke milliarden

Avtalens verdi isolert for Google Cloud i de ni landene Computas vant anbudene er estimert til å ende opp på rundt 1,5 milliarder kroner.

– Samtidig som vi er stolte over å ha vunnet disse rammeavtalene, er vi nok litt mer moderate i våre forventninger. Vi forholder oss til dette som et stort mulighetsrom og ser frem til å bidra med vår kompetanse inn mot forsknings- og utdanningsmiljøene, sier Trond.

I tillegg til skytjenester tilbyr GÉANT også tilgang til et høyhastighets forskningsnettverk som gjør at kunnskapsarbeidere kan jobbe effektivt og samarbeide sømløst på tvers av Europa.